Archiwum przetargów

Opublikowany: 2014-10-27 16:55:33
Wygasł: 2014-11-12

Przebudowa drogi gminnej Borowiny Podłużne - Borowiny Poprzeczne nr 353013T od km 0+000 do km 1+100.

Opublikowany: 2014-10-17 14:44:49
Wygasł: 2014-11-07

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2014-09-23 15:01:40
Wygasł: 2014-10-08

Przebudowa drogi gminnej Winiary-Czarkowy nr 353049T. od km 3+400 do km 3+710 i od km 4+740 do km 5+600.

Opublikowany: 2014-08-22 19:27:01
Wygasł: 2014-09-08

Przebudowa drogi gminnej nr 353070T Żukowice most - Czarkowy most od km 0+220 do km 0+ 820.

Opublikowany: 2014-04-09 13:59:47
Wygasł: 2014-04-24

Budowa placów zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem w Gminie Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2014-03-31 15:48:55
Wygasł: 2014-04-15

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Opublikowany: 2014-03-21 15:17:41
Wygasł: 2014-04-07

Budowa placów zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem w Gminie Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2014-03-18 16:43:42
Wygasł: 2014-04-02

Przebudowa drogi gminnej Strożyska - Wesoła nr 353010T od km 1+710 do km 2+140.

Opublikowany: 2014-03-18 16:15:33
Wygasł: 2014-04-02

Przebudowa drogi gminnej Podraje -Łęka nr 353018T od km 0+000 do km 0+ 685.

Opublikowany: 2014-03-18 16:08:25
Wygasł: 2014-04-02

Przebudowa drogi gminnej Brzostków - Wełnin nr 353041T od km 0+000 do km 0+ 670.

Opublikowany: 2014-02-21 13:50:46
Wygasł: 2014-03-10

Budowa placów zabaw w miejscowościach: Ostrowce, Górnowola, Badrzychowice ..

Opublikowany: 2014-02-10 10:28:23
Wygasł: 2014-02-18

Zakup i dostawa materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania i remontu dróg na terenie gminy Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2014-02-07 13:13:01
Wygasł: 2014-02-18

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Nowy Korczyn na lata 2014-2015.

Opublikowany: 2014-02-05 14:53:46
Wygasł: 2014-02-20

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn - ETAP II oraz dostawa zestawu asenizacyjnego.

Opublikowany: 2013-10-01 22:17:36
Wygasł: 2013-10-16

Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej w Brzostkowie.

Opublikowany: 2013-09-19 20:05:27
Wygasł: 2013-09-27

Kompleksowa usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach projektów POKL pt. Nowoczesne Gimnazjum w Nowym Korczynie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Opublikowany: 2013-09-19 17:54:23
Wygasł: 2013-09-27

Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków w ramach Projektu Nowoczesne Gimnazjum w Nowym Korczynie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Opublikowany: 2013-09-16 18:00:47
Wygasł: 2013-10-01

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami do budynków, budowa przepompowni wraz z zasilaniem energetycznym oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz infrastrukturą towarzyszącą.

Opublikowany: 2013-08-21 14:49:43
Wygasł: 2013-08-29

Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich, owoców i warzyw oraz artykułów spożywczych do magazynu żywnościowego Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.

Opublikowany: 2013-06-27 07:17:25
Wygasł: 2013-07-12

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn.


znalezionych: 180 na 9 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9   - następna >>>