Archiwum przetargów

Opublikowany: 2013-05-27 17:55:06
Wygasł: 2013-06-04

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2013-05-23 15:07:12
Wygasł: 2013-06-07

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Badrzychowice, od drogi gminnej (Rzegocin - Badrzychowice- Strożyska) do lasu, od km 0+000 do km 0+500 dł.500 mb.

Opublikowany: 2013-05-23 15:01:28
Wygasł: 2013-06-07

Przebudowa drogi gminnej Nr 353007T Rzegocin - Badrzychowice - Strożyska od km 3+050 do km 4+110.

Opublikowany: 2013-05-18 00:31:23
Wygasł: 2013-05-28

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015.

Opublikowany: 2013-05-18 00:16:41
Wygasł: 2013-06-03

Remont drogi gminnej Piasek Wielki - Baranów nr 353020T. od km 0+182 do km 0+600.

Opublikowany: 2013-03-15 21:44:44
Wygasł: 2013-04-02

Remont drogi gminnej Podraje do wału rz. Nida nr 353037T. od km 0+350 do km 0+650.

Opublikowany: 2013-03-15 21:44:41
Wygasł: 2013-04-02

Remont drogi gminnej Piasek Wielki - Równiny nr 353021T. od km 0+300 do km 0+650.

Opublikowany: 2013-03-15 21:44:38
Wygasł: 2013-04-02

Remont drogi gminnej Nr 353044T Badrzychowice - Górki od km 1+500 do km 2+800 długości 1300 mb..

Opublikowany: 2013-03-15 21:44:34
Wygasł: 2013-04-02

Remont drogi gminnej Kawęczyn - Brzostków - wał p.pow. nr 353002T od km 1+220 do km 1+650.

Opublikowany: 2013-02-25 13:49:21
Wygasł: 2013-03-22

Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2013-02-01 22:48:41
Wygasł: 2013-03-15

na zaciągnięcie w 2013 r. : 1) kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 6.517.468,96 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2) kredytu długoterminowego w kwocie 2.256.460,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w 2013 roku.

Opublikowany: 2013-01-15 12:46:02
Wygasł: 2013-01-23

Dostawa oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Gminy Nowy Korczyn w roku 2013.

Opublikowany: 2012-12-11 20:06:36
Wygasł: 2012-12-19

Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich, owoców i warzyw oraz artykułów spożywczych do magazynu żywnościowego Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.

Opublikowany: 2012-11-23 14:23:13
Wygasł: 2012-12-10

zaciągnięcie w 2012 r. kredytu długoterminowego w wysokości 666.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

Opublikowany: 2012-11-23 14:18:13
Wygasł: 2012-12-10

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Nowy Korczyn, poprzez organizację palcu zabaw, ciągów komunikacyjnych, utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem.

Opublikowany: 2012-11-08 15:54:46
Wygasł: 2012-11-16

Remont stacji uzdatniania wody i ujęcia wody pitnej.

Opublikowany: 2012-10-26 14:24:42
Wygasł: 2012-11-12

Termomodernizacja Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie.

Opublikowany: 2012-08-29 08:43:01
Wygasł: 2012-09-12

Roboty budowlane związane z usunięciem zagrożenia awarią oraz zabezpieczeniem przed dalszą degradacją obiektu synagogi w Nowym Korczynie - Etap I.

Opublikowany: 2012-07-23 15:46:46
Wygasł: 2012-08-08

Roboty budowlane związane z usunięciem zagrożenia awarią oraz zabezpieczeniem przed dalszą degradacją obiektu synagogi w Nowym Korczynie - Etap I..

Opublikowany: 2012-07-04 15:03:49
Wygasł: 2012-07-13

Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Nowy Korczyn w roku szkolnym 2012/2013.


znalezionych: 180 na 9 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9   - następna >>>