Archiwum przetargów

Opublikowany: 2010-01-29 21:08:51
Wygasł: 2010-02-08

Nowy Korczyn: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego samochodu śmieciarki do wywozu nieczystości stałych dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie z podwoziem r.p. 2009 lub 2010, zabudowa fabrycznie nowa r.pr. 2009 lub 2010.

Opublikowany: 2009-09-18 14:12:18
Wygasł: 2009-09-28

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2009/2010 dla szkół na terenie gminy Nowy Korczyn.. Numer ogłoszenia BZP: 323674 - 2009; data zamieszczenia: 18.09.2009

Opublikowany: 2009-08-13 19:48:01
Wygasł: 2009-08-21

Nowy Korczyn: Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów oraz sprzętu Urzędu Gminy w Nowym Korczynie Numer ogłoszenia: 278044 - 2009; data zamieszczenia: 13.08.2009

Opublikowany: 2009-08-03 08:53:17
Wygasł: 2009-08-13

Nowy Korczyn: Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów oraz sprzętu Urzędu Gminy w Nowym Korczynie Numer ogłoszenia: 125619 - 2009; data zamieszczenia: 03.08.2009

Opublikowany: 2009-07-08 19:28:37
Wygasł: 2009-07-29

Nowy Korczyn: Termomodernizacja i adaptacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z modernizacją chodników doprowadzających w Nowym Korczynie

Opublikowany: 2009-06-02 19:50:44
Wygasł: 2009-06-17

Nowy Korczyn: Dostawa fotoradaru, zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Straży Gminnej w Nowym Korczynie..

Opublikowany: 2009-03-26 21:42:23
Wygasł: 2009-04-16

Nowy Korczyn: Remont drogi gminnej nr 002408T Kawęczyn - Radła

Opublikowany: 2008-12-04 22:28:53
Wygasł: 2008-12-17

zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego wraz z dobudowami oraz iluminacjami wybranych obiektów na terenie Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2008-10-03 19:00:50
Wygasł: 2008-10-30

Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego wraz z dobudowami oraz iluminacjami wybranych obiektów na terenie Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2008-09-19 21:40:29
Wygasł: 2008-09-26

Na modernizację, zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego wraz z dobudowami oraz iluminacjami wybranych obiektów zabytkowych na terenie Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2008-09-18 22:23:06
Wygasł: 2008-09-26

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2008/2009 dla szkół na terenie gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2008-09-12 12:13:35
Wygasł: 2008-09-21

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Nowy Korczyn

Opublikowany: 2008-09-05 18:17:55
Wygasł: 2008-09-21

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2008/2009 dla szkół na terenie gminy Nowy Korczyn.

Opublikowany: 2008-04-09 06:34:15
Wygasł: 2008-05-05

TRANSPORT TŁUCZNIA NA REMONT DRÓG GMINNYCH I DOJAZDOWYCH DO PÓL

Opublikowany: 2008-04-02 06:44:52
Wygasł: 2008-05-05

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie

Opublikowany: 2008-04-02 06:44:59
Wygasł: 2008-05-05

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie ul. Partyzantów

Opublikowany: 2007-11-09 23:56:35
Wygasł: 2007-11-29

Dostawa-fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 do ograniczenia stref skażeń

Opublikowany: 2007-09-28 13:20:27
Wygasł: 2008-02-15

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2008 roku.

Opublikowany: 2007-09-04 22:38:13
Wygasł: 2007-09-15

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2007/2008

Opublikowany: 2007-08-24 22:46:21
Wygasł: 2007-09-03

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 2.


znalezionych: 200 na 10 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   - następna >>>