Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
2013 r 1027
ZW 2015963
2014 Rok947
ZW 2016895
Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie858
V Wydanie zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą841
Rok_2015820
Za rok 2015819
Rejestr instytucji kultury814
2014 r 790
Rejestr działalności regulowanej780
URG_Rok 2017776
Sprawozdania ze współpracy gminy z organizacjami pożytku publicznego767
Rok 2014752
Nieodpłatna pomoc prawna734
I Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego 707
Wniosek o dofinansowanie usunięcia odpadów zawierających azbest699
2015 Rok687
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi673
2015 r661
Rok 2011635
IV kwartał 2012633
XI Sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego627
III Zawarcie zawiązku małżeńskiego przed kierownikiem USC615
IV kwartał 2011615
II Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym612
ZW 2017609
XIII Nadanie dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca601
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 596
Rok 2012588
I kwartał 2012585
IV Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa576
Rok 2010572
VIII Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego569
Rok 2013565
IV kwartał 2010564
VI Zgłoszenie urodzenia dziecka562
X Uzupełnienie aktu stanu cywilnego559
VII Zgłoszenie zgonu558
IX Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg545
«poprzednie 1 2 3 4 [5] 6 7