Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
2013 r 1044
Nieodpłatna pomoc prawna996
ZW 2015981
2014 Rok965
Wniosek o dofinansowanie usunięcia odpadów zawierających azbest963
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi935
ZW 2016921
URG_Rok 2017872
V Wydanie zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą864
Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie863
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 858
Za rok 2015847
Rok_2015840
Rejestr instytucji kultury831
2014 r 806
Rejestr działalności regulowanej795
Sprawozdania ze współpracy gminy z organizacjami pożytku publicznego783
Rok 2014758
I Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego 728
2015 Rok705
2015 r680
Plan Zamówień Publicznych648
Rok 2011641
XI Sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego640
IV kwartał 2012639
ZW 2017639
III Zawarcie zawiązku małżeńskiego przed kierownikiem USC638
II Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym632
IV kwartał 2011620
XIII Nadanie dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca609
Rok 2012595
VI Zgłoszenie urodzenia dziecka594
I kwartał 2012590
X Uzupełnienie aktu stanu cywilnego583
IV Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa583
Rok 2010580
VIII Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego576
IV kwartał 2010570
Rok 2013570
Rok_2016569
«poprzednie 1 2 3 4 [5] 6 7