Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów934
ZW 2015915
2014 Rok894
Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie829
ZW 2016821
Za rok 2015785
Rok_2015772
2014 r 750
Rok 2014739
V Wydanie zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą733
Rejestr działalności regulowanej731
Rejestr instytucji kultury724
Sprawozdania ze współpracy gminy z organizacjami pożytku publicznego713
I Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego 679
URG_Rok 2017656
2015 Rok632
Nieodpłatna pomoc prawna622
Rok 2011620
IV kwartał 2012607
2015 r605
XI Sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego596
III Zawarcie zawiązku małżeńskiego przed kierownikiem USC587
IV kwartał 2011586
Wniosek o dofinansowanie usunięcia odpadów zawierających azbest578
II Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym577
XIII Nadanie dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca571
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi564
Rok 2012559
Rok 2010558
I kwartał 2012557
VIII Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego552
Rok 2013548
IV Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa548
IV kwartał 2010540
VI Zgłoszenie urodzenia dziecka539
X Uzupełnienie aktu stanu cywilnego526
II kwartał 2011523
II kwartał 2012523
VII Zgłoszenie zgonu521
IX Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg518
«poprzednie 1 2 3 4 [5] 6