ZW 2006
Zarządzenia Wójta 2006 rok

Załączone pliki:
Zarządzenie Wójta_Nr 1/2006 (ZW_nr_1_2006r.doc - 26.112 KB)
Data publikacji: 2006-03-17 04:58:00 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Zarządzenie Wójta_Nr 2/2006 (ZW_2_2006.doc - 329.216 KB)
Data publikacji: 2006-04-07 17:35:20 Redaktor: Henryk Krzyżański
Opis: z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2006.
Zarządzenie Wójta Nr 3/2006 (ZW_3_2006.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2006-07-13 11:03:07 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie powołania spośród pracowników Urzędu Gminy w Nowym Korczynie Komisji ds. oszacowania szkód na drogach gminnych zniszczonych przez powódź
Zarządzenie Wójta Nr4/2006 (ZW_4_2006.doc - 24.576 KB)
Data publikacji: 2006-07-13 11:05:11 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Nowy Korczyn
Zarządzenie Wójta Nr 5/2006 (ZW_Nr_5_2006.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2006-07-12 16:02:57 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Nr 6/2006 (ZW_Nr_6_2006.doc - 22.016 KB)
Data publikacji: 2006-07-12 16:03:18 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: z dnia 24 maja 2006 roku w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowy Korczyn
Zarządzenie Wójta Nr 7/2006 (ZW_Nr_7_2006.doc - 47.616 KB)
Data publikacji: 2006-07-12 16:03:43 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Nr 8/2006 (ZW_Nr_8_2006.doc - 34.304 KB)
Data publikacji: 2006-07-12 16:04:04 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Zarządzenie Wójta Nr 9/2006 (ZW_9_2006.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2006-08-15 09:27:03 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Nr 9/2006
Zarządzenie Wójta Nr 10/2006 (ZW_10_2006.doc - 25.6 KB)
Data publikacji: 2006-08-15 09:27:48 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Nr 10/2006
Zarządzenie Wójta Nr 11/2006 (ZW_11_2006.doc - 46.08 KB)
Data publikacji: 2006-08-15 09:28:35 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11/2006
Zarządzenie Wójta Nr 12/2006 (ZW_12_2006.doc - 22.528 KB)
Data publikacji: 2006-09-11 05:06:09 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Zarządrzenie Wójta Gminy
Zarządzenie Wójta Nr 13/2006 (ZW_13_2006.doc - 37.888 KB)
Data publikacji: 2006-09-11 05:06:47 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy
Zarządzenie Wójta Nr 14/2006 (ZW_14_2006.doc - 65.024 KB)
Data publikacji: 2006-10-11 15:22:27 Redaktor: Henryk Krzyżański
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy
Zarządzenie Wójta Nr 15/2006 (ZW_15_2006.pdf - 720.053 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 09:32:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady rachunkowości.
Zarządzenie Wójta Nr 16/2006 (ZW_16_2006.pdf - 185.722 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 09:33:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Wójta Nr 17/2006 (ZW_17_2006.pdf - 325.539 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 09:34:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 18/2006 (ZW_18_2006.pdf - 203.626 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 09:35:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 19/2006 (ZW_19_2006.pdf - 536.002 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 09:36:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 20/2006 (ZW_20_2006.pdf - 590.859 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 09:37:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 21/2006 (ZW_21_2006.pdf - 98.186 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 09:38:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 22/2006 (ZW_22_2006.pdf - 87.557 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 09:38:51 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie odwołania zastępcy wójta Gminy Nowy Korczyn.
Zarządzenie Wójta Nr 23/2006 (ZW_23_2006.pdf - 142.735 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 09:40:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej dla Przeprowadzenia konkursu na '' Świąteczną potrawę regionalną''
Zarządzenie Wójta Nr 24/2006 (ZW_24_2006.pdf - 148.678 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 09:41:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.
Zarządzenie Wójta Nr 25/2006 (ZW_25_2006.pdf - 229.739 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 09:42:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.
Zarządzenie Wójta Nr 26/2006 (ZW_26_2006.pdf - 471.44 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 09:42:56 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 27/2006 (ZW_27_2006.pdf - 611.632 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 09:43:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl