Przyjęcia interesantów

Godziny pracy Urzędu:

Od poniedziałku do piątku 7.00-15.00

 

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków:

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

 - w poniedziałek  w godzinach: 9.00 - 12.00 oraz od godz. 15:00 do godz. 15:30

 

Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik Miasta i Gminy przyjmują interesantów  w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.

 


Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl