Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego
Załączone pliki
akcyza_16178.pdfakcyza_wzor (akcyza_16178.pdf - 385.341 KB)
Data publikacji: 2020-09-21 08:46:44 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl