ZW 2014

Zarządzenia Wójta z roku 2014Załączone pliki
ZW_1_2014.pdfZW_1_2014 (ZW_1_2014.pdf - 2148.456 KB)
Data publikacji: 2014-04-02 13:15:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2032
ZW_2_2014.pdfZW_2_2014 (ZW_2_2014.pdf - 321.913 KB)
Data publikacji: 2014-04-02 13:16:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Nowy Korczyn w 2014 roku
ZW_3_2014.pdfZW_3_2014 (ZW_3_2014.pdf - 1904.861 KB)
Data publikacji: 2014-04-02 13:17:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_4_2014.pdfZW_4_2014 (ZW_4_2014.pdf - 523.248 KB)
Data publikacji: 2014-04-02 13:17:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_5_2014.pdfZW_5_2014 (ZW_5_2014.pdf - 249.788 KB)
Data publikacji: 2014-04-02 13:17:51 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Komendanta Straży Gminnej w Nowym Korczynie
ZW_6_2014.pdfZW_6_2014 (ZW_6_2014.pdf - 996.624 KB)
Data publikacji: 2014-04-02 13:18:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_7_2014.pdfZW_7_2014 (ZW_7_2014.pdf - 806.901 KB)
Data publikacji: 2014-04-02 13:18:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski
ZW_8_2014.pdfZW_8_2014 (ZW_8_2014.pdf - 339.138 KB)
Data publikacji: 2014-04-02 13:18:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowy Korczyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
ZW_9_2014.pdfZW_9_2014 (ZW_9_2014.pdf - 947.474 KB)
Data publikacji: 2014-04-02 13:18:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_10_2014.pdfZW_10_2014 (ZW_10_2014.pdf - 262.308 KB)
Data publikacji: 2014-04-02 13:19:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powierzenia obowiązków Komendanta Straży Gminnej w Nowym Korczynie
ZW_11_2014.pdfZW_11_2014 (ZW_11_2014.pdf - 277.637 KB)
Data publikacji: 2014-04-02 13:19:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głsoowania korespondencyjnego
ZW_12_2014.pdfZW_12_2014 (ZW_12_2014.pdf - 7708.838 KB)
Data publikacji: 2014-05-06 11:25:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2013 rok
ZW_13_2014.pdfZW_13_2014 (ZW_13_2014.pdf - 728.568 KB)
Data publikacji: 2014-05-06 11:26:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_14_2014.pdfZW_14_2014 (ZW_14_2014.pdf - 278.029 KB)
Data publikacji: 2014-05-06 11:28:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powierzenia obowiązków Komendanta Straży Gminnej w Nowym Korczynie
ZW_15_2014.pdfZW_15_2014 (ZW_15_2014.pdf - 252.687 KB)
Data publikacji: 2014-05-06 12:13:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania koordynatora gminnego
ZW_16_2014.pdfZW_16_2014 (ZW_16_2014.pdf - 410.491 KB)
Data publikacji: 2014-05-06 12:13:37 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
ZW_17_2014.pdfZW_17_2014 (ZW_17_2014.pdf - 474.355 KB)
Data publikacji: 2014-05-06 12:14:02 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
ZW_18_2014.pdfZW_18_2014 (ZW_18_2014.pdf - 3763.248 KB)
Data publikacji: 2014-05-06 12:17:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_19_2014.pdfZW_19_2014 (ZW_19_2014.pdf - 558.417 KB)
Data publikacji: 2014-05-06 12:21:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
ZW_20_2014.pdfZW_20_2014 (ZW_20_2014.pdf - 320.17 KB)
Data publikacji: 2014-05-17 08:32:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego
ZW_21_2014.pdfZW_21_2014 (ZW_21_2014.pdf - 327.188 KB)
Data publikacji: 2014-05-17 08:34:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie ustanowienia operatorów w zakresie eksploatacji systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych
ZW_22_2014.pdfZW_22_2014 (ZW_22_2014.pdf - 279.822 KB)
Data publikacji: 2014-05-17 08:35:56 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
ZW_WZKOC_1_2014.pdfZW_WZKOC_1_2014 (ZW_WZKOC_1_2014.pdf - 340.363 KB)
Data publikacji: 2014-05-17 18:26:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie ogłoszenia na terenie Gminy Nowy Korczyn pogotowia przeciwpowodziowego
ZW_23_2014.pdfZW_23_2014 (ZW_23_2014.pdf - 2827.434 KB)
Data publikacji: 2014-06-05 15:01:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżcie gminy na 2014 rok
ZW_24_2014.pdfZW_24_2014 (ZW_24_2014.pdf - 3352.309 KB)
Data publikacji: 2014-06-05 15:01:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_25_2014.pdfZW_25_2014 (ZW_25_2014.pdf - 509.923 KB)
Data publikacji: 2014-06-05 15:01:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe
ZW_26_2014.pdfZW_26_2014 (ZW_26_2014.pdf - 275.075 KB)
Data publikacji: 2014-06-05 15:02:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Nowy Korczyn
ZW_27_2014.pdfZW_27_2014 (ZW_27_2014.pdf - 2383.552 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 08:42:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_28_2014.pdfZW_28_2014 (ZW_28_2014.pdf - 999.913 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 08:42:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_29_2014.pdfZW_29_2014 (ZW_29_2014.pdf - 299.926 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 08:43:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Nowy Korczyn Nr 26/2014 z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Nowy Korczyn
ZW_30_2014.pdfZW_30_2014 (ZW_30_2014.pdf - 2425.745 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 08:44:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_31_2014.pdfZW_31_2014 (ZW_31_2014.pdf - 1726.255 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 08:45:02 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_32_2014.pdfZW_32_2014 (ZW_32_2014.pdf - 1048.549 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 08:45:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
ZW_33_2014.pdfZW_33_2014 (ZW_33_2014.pdf - 727.577 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 08:47:31 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Błotnowoli przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu
ZW_34_2014.pdfZW_34_2014 (ZW_34_2014.pdf - 1428.128 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 08:49:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_35_2014.pdfZW_35_2014 (ZW_35_2014.pdf - 293.306 KB)
Data publikacji: 2014-09-19 09:06:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru przebudowy/remontu odcinków dróg gminnych wykonywanych w 2014 roku
ZW_36_2014.pdfZW_36_2014 (ZW_36_2014.pdf - 295.507 KB)
Data publikacji: 2014-09-19 09:07:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn - ETAP II
ZW_37_2014.pdfZW_37_2014 (ZW_37_2014.pdf - 2373.272 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 07:17:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro
ZW_38_2014.pdfZW_38_2014 (ZW_38_2014.pdf - 1207.561 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 07:18:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_39_2014.pdfZW_39_2014 (ZW_39_2014.pdf - 647.554 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 07:19:34 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_40_2014.pdfZW_40_2014 (ZW_40_2014.pdf - 1134.205 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 07:52:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka szkolna"
ZW_42_2014.pdfZW_42_2014 (ZW_42_2014.pdf - 7778.563 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 07:53:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Korczyn za I półrocze 2014 roku
ZW_43_2014.pdfZW_43_2014 (ZW_43_2014.pdf - 966.887 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 07:53:53 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_44_2014.pdfZW_44_2014 (ZW_44_2014.pdf - 1047.858 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 07:54:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_45_2014.pdfZW_45_2014 (ZW_45_2014.pdf - 1286.136 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 07:54:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_46_2014.pdfZW_46_2014 (ZW_46_2014.pdf - 418.348 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 07:55:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadań pn. 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie związana z wymianą pokrycia i ociepleniem dachów i stropodachów budynku szkoły, uzupełnieniem ocieplenia ścian oraz przebudowa instalacji c.o. w budynku głównym szkoły. 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie związana z ociepleniem stropodachu, nadbudową dachu dwuspadowego z poddaszem nieużytkowym, ociepleniem ścian zewnętrznych, wymianą stolarki, przebudową kotłowni opalanej paliwem stałym na gazowe wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku. 3. Termomodernizacja budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie wraz z budową podnośnika przychodowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych
ZW_48_2014.pdfZW_48_2014 (ZW_48_2014.pdf - 3060.047 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 07:55:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_49_2014.pdfZW_49_2014 (ZW_49_2014.pdf - 3026.669 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 07:57:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_50_2014.pdfZW_50_2014 (ZW_50_2014.pdf - 4104.161 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 07:58:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2032
ZW_51_2014.pdfZW_51_2014 (ZW_51_2014.pdf - 3881.401 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:10:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_52_2014.pdfZW_52_2014 (ZW_52_2014.pdf - 4427.048 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:13:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_53-1_2014.pdfZW_53-1_2014 (ZW_53-1_2014.pdf - 1824.668 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:16:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Nowy Korczyn Nr 11A/2009 z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Nowym Korczynie
ZW_53-2_2014.pdfZW_53-2_2014 (ZW_53-2_2014.pdf - 283.371 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:22:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_54_2014.pdfZW_54_2014 (ZW_54_2014.pdf - 365.164 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:22:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Nowy Korczyn w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
ZW_55_2014.pdfZW_55_2014 (ZW_55_2014.pdf - 2263.902 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:23:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_56_2014.pdfZW_56_2014 (ZW_56_2014.pdf - 630.73 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:23:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej
ZW_57_2014.pdfZW_57_2014 (ZW_57_2014.pdf - 17689.842 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:24:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2032 oraz przyjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
ZW_58_2014.pdfZW_58_2014 (ZW_58_2014.pdf - 304.886 KB)
Data publikacji: 2014-11-25 08:26:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa wsi Błotnowola
ZW_59_2014.pdfZW_59_2014 (ZW_59_2014.pdf - 3510.323 KB)
Data publikacji: 2015-01-23 08:38:27 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_60_2014.pdfZW_60_2014 (ZW_60_2014.pdf - 890.873 KB)
Data publikacji: 2015-01-23 08:38:53 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
ZW_61_2014.pdfZW_61_2014 (ZW_61_2014.pdf - 1197.414 KB)
Data publikacji: 2015-01-23 08:39:11 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu gminy Nowy Korczyn dla samorządowych instytucji kultury
ZW_62_2014.pdfZW_62_2014 (ZW_62_2014.pdf - 1377.749 KB)
Data publikacji: 2015-01-23 08:39:43 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w przyjętych zasadach rachunkowości
ZW_63_2014.pdfZW_63_2014 (ZW_63_2014.pdf - 1429.703 KB)
Data publikacji: 2015-01-23 08:40:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_64_2014.pdfZW_64_2014 (ZW_64_2014.pdf - 588.887 KB)
Data publikacji: 2015-01-23 08:40:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_65_2014.pdfZW_65_2014 (ZW_65_2014.pdf - 1266.36 KB)
Data publikacji: 2015-01-23 08:40:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
ZW_66_2014.pdfZW_66_2014 (ZW_66_2014.pdf - 2145.696 KB)
Data publikacji: 2015-01-23 08:40:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl