Prezydent 2015
Wybory Prezydent 2015

Załączone pliki:
Postanowienie Marszałak Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Postanowienie_o_zarzadzeniu_wp_2015.pdf - 548.343 KB)
Data publikacji: 2015-04-09 07:33:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski
ZW_10_2015 (ZW_10_2015.pdf - 267.857 KB)
Data publikacji: 2015-04-09 07:36:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowy Korczyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Obwieszczenie nr granice siedziby okw (Obwieszczenie_nr_granice_siedziby_okw_wp_2015.pdf - 191.367 KB)
Data publikacji: 2015-04-09 07:39:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Apel PKW (apel_pkw_wp_2015.pdf - 1044.418 KB)
Data publikacji: 2015-04-16 14:06:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach (obwieszczenie_o_kandydatach_wp_2015.pdf - 315.411 KB)
Data publikacji: 2015-04-21 13:54:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Zarządzenie o składach obwodowych komisji wyborczych (zarzadzenie_sklady_OKW_wp_2015.pdf - 551.605 KB)
Data publikacji: 2015-04-21 13:55:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Informacja o sposobie głosowania (informacja_o_sposobie_glosowania_wp_2015.pdf - 172.517 KB)
Data publikacji: 2015-04-21 13:56:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców (wniosek-glosowanie_wp_2015.pdf - 62.556 KB)
Data publikacji: 2015-04-21 15:01:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Plakat wybory Prezydent RP (Plakat_wybory_Prezydent_RP_2015.pdf - 340.302 KB)
Data publikacji: 2015-05-07 14:04:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Protokół wyników głosowania w obwodzie Nr 1 - Nowy Korczyn (PZ-1-2015-protokol-260103-1.pdf - 1502.505 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 00:40:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Protokół wyników głosowania w obwodzie Nr 2 - Ostrowce (PZ-1-2015-protokol-260103-2.pdf - 1077.196 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 00:42:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Protokół wyników głosowania w obwodzie Nr 3 - Stary Korczyn (PZ-1-2015-protokol-260103-3.pdf - 1022.889 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 00:42:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Protokół wyników głosowania w obwodzie Nr 4 - Strożyska (PZ-1-2015-protokol-260103-4.pdf - 964.992 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 00:43:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Protokół wyników głosowania w obwodzie Nr 5 - Brzostków (PZ-1-2015-protokol-260103-5.pdf - 1088.732 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 00:43:37 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie kandydatów na Prezydenta RP w II turze głosowania (obwieszczenie_pkw_12_05_2015.pdf - 57.127 KB)
Data publikacji: 2015-05-19 13:25:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Protokół wyników głosowania w obwodzie Nr 1 - Nowy Korczyn - II tura (PZ-2-2015-protokol-260103-1.pdf - 1252.112 KB)
Data publikacji: 2015-05-24 23:18:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Protokół wyników głosowania w obwodzie Nr 2 - Ostrowce - II tura (PZ-2-2015-protokol-260103-2.pdf - 705.301 KB)
Data publikacji: 2015-05-24 23:19:30 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Protokół wyników głosowania w obwodzie Nr 3 - Stary Korczyn - II tura (PZ-2-2015-protokol-260103-3.pdf - 792.063 KB)
Data publikacji: 2015-05-24 23:20:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Protokół wyników głosowania w obwodzie Nr 4 - Strożyska - II tura (PZ-2-2015-protokol-260103-4.pdf - 699.907 KB)
Data publikacji: 2015-05-24 23:26:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Protokół wyników głosowania w obwodzie Nr 5 - Brzostków - II tura (PZ-2-2015-protokol-260103-5.pdf - 734.379 KB)
Data publikacji: 2015-05-24 23:26:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl