Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Załączone pliki:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzew_lub_krzewow.pdf - 60.249 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 14:37:36 Redaktor: Administrator

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl