Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Załączone pliki:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r. (analiza_GOK_2014.pdf - 95.828 KB)
Data publikacji: 2017-07-10 10:48:19 Redaktor: Administrator
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r. (analiza_GOK_2015.pdf - 103.976 KB)
Data publikacji: 2017-07-10 10:49:29 Redaktor: Administrator
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 r. (analiza_GOK_2016.pdf - 124.837 KB)
Data publikacji: 2017-07-10 10:49:52 Redaktor: Administrator
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 r. (analiza_GOK_2017.pdf - 141.25 KB)
Data publikacji: 2018-05-02 10:51:15 Redaktor: Administrator
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018 r. (analiza_GOK_2018.pdf - 136.549 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 11:52:04 Redaktor: Administrator
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r. (analiza_GOK_2019.docx - 99.404 KB)
Data publikacji: 2021-01-15 13:08:55 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r. (analiza_GOK_2020.pdf - 403.007 KB)
Data publikacji: 2021-04-23 19:20:27 Redaktor: Administrator
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 r. (analiza_GOK_2021.pdf - 284.14 KB)
Data publikacji: 2022-04-22 09:11:55 Redaktor: Administrator
Opis: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 r.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 r. (analiza_GOK_2022.pdf - 729.943 KB)
Data publikacji: 2023-05-15 09:17:55 Redaktor: Administrator
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 r. (analiza_GOK_2023.pdf - 1168.531 KB)
Data publikacji: 2024-04-23 07:59:30 Redaktor: Administrator

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl