Rada Miejska kadencja 2018 - 2024

RADA MIEJSKA W NOWYM KORCZYNIE – KADENCJA 2018-2024

 

Skład Rady Miejskiej:

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

GOŁDYN Kazimiera

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

BORLA Grzegorz

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

WIŚNIEWSKA Anna

 

KULIK Paweł

MISIASZEK Grzegorz

RAGAN Edward

PIETROWSKI Jerzy

ZAWADA Czesław

MAREK Ludwik

SZAFRANIEC Krystyna

NIEDOPYTALSKI Wojciech

DYBEK Marcelina

TRELA Władysław

DZIAMA Urszula Ewa

WITKOWSKA Stanisława


Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl