Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023
Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl