Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Załączone pliki:
Z_B_13_2019 (Z_B_13_2019.pdf - 281.473 KB)
Data publikacji: 2019-03-14 09:27:54 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowy Korczyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych (1556531583_informacja_o_losowaniach-nowy_korczyn.pdf - 203.034 KB)
Data publikacji: 2019-04-29 12:02:25 Redaktor: Administrator
POSTANOWIENIE NR 85/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (1557151611_Postanowienie_komisarza_o_ObKW_Komisarz_II.pdf - 1245.864 KB)
Data publikacji: 2019-05-07 10:48:14 Redaktor: Administrator
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn o numerach oraz granicach obwodów głosowania (obwieszczenie_o_obwodzie_2019.pdf - 537.335 KB)
Data publikacji: 2019-05-07 11:02:35 Redaktor: Administrator
Z_B_22_2019 (Z_B_22_2019.pdf - 430.779 KB)
Data publikacji: 2019-05-15 12:00:54 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Nowy Korczyn w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
Z_B_23_2019 (Z_B_23_2019.pdf - 281.854 KB)
Data publikacji: 2019-05-15 12:02:29 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustanowienia operatorów w zakresie eksploatacji systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych
Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 1 do Parlamentu Europejskiego (protokol_260103_1_1558905643222.pdf - 517.961 KB)
Data publikacji: 2019-06-10 10:12:03 Redaktor: Administrator
Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 2 do Parlamentu Europejskiego (protokol_260103_2_1558906854450.pdf - 571.215 KB)
Data publikacji: 2019-06-10 10:12:33 Redaktor: Administrator
Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 3 do Parlamentu Europejskiego (protokol_260103_3_1558902213197.pdf - 518.413 KB)
Data publikacji: 2019-06-10 10:13:01 Redaktor: Administrator
Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 4 do Parlamentu Europejskiego (protokol_260103_4_1558901428917.pdf - 517.68 KB)
Data publikacji: 2019-06-10 10:13:27 Redaktor: Administrator
Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 5 do Parlamentu Europejskiego (protokol_260103_5_1558903659408.pdf - 516.837 KB)
Data publikacji: 2019-06-10 10:13:50 Redaktor: Administrator

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl