Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Załączone pliki:
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu (D20191506.pdf - 227.854 KB)
Data publikacji: 2019-08-21 13:09:11 Redaktor: Administrator
Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy KOrczyn w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowy Korczyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych (S25C-919082113100.pdf - 37.415 KB)
Data publikacji: 2019-08-21 13:14:01 Redaktor: Administrator
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn o numerach oraz granicach obwodów głosowania (obwieszczenie_oobwodzie_2019.pdf - 103.752 KB)
Data publikacji: 2019-09-13 07:24:52 Redaktor: Administrator
Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach o losowaniu do obwodowych komisji wyborczych (1568394806_Nowy_Korczyn.pdf - 201.964 KB)
Data publikacji: 2019-09-16 07:46:54 Redaktor: Administrator
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych (Informacja-aktualne_sklady_ObKW_20190926_0930.pdf - 39.906 KB)
Data publikacji: 2019-09-26 11:19:58 Redaktor: Administrator
Protokół głosowania w obwodzie nr 1 na listy kandydatów na posłów (protokol_260103_1_1571010088622.pdf - 743.251 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 14:53:12 Redaktor: Administrator
Protokół głosowania w obwodzie nr 2 na listy kandydatów na posłów (protokol_260103_2_1571005830264.pdf - 742.172 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 14:53:39 Redaktor: Administrator
Protokół głosowania w obwodzie nr 3 na listy kandydatów na posłów (protokol_260103_3_1571002227184.pdf - 742.216 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 14:54:01 Redaktor: Administrator
Protokół głosowania w obwodzie nr 4 na listy kandydatów na posłów (protokol_260103_4_1571010192896.pdf - 743.544 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 14:54:24 Redaktor: Administrator
Protokół głosowania w obwodzie nr 5 na listy kandydatów na posłów (protokol_260103_5_1571005901952.pdf - 745.723 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 14:54:45 Redaktor: Administrator
Protokół głosowania w obwodzie nr 1 na kandydatów na senatora (protokol_260103_1_1571006003180.pdf - 239.019 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 14:55:36 Redaktor: Administrator
Protokół głosowania w obwodzie nr 2 na kandydatów na senatora (protokol_260103_2_1570998758634.pdf - 237.753 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 14:55:57 Redaktor: Administrator
Protokół głosowania w obwodzie nr 3 na kandydatów na senatora (protokol_260103_3_1570999241544.pdf - 237.844 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 14:56:16 Redaktor: Administrator
Protokół głosowania w obwodzie nr 4 na kandydatów na senatora (protokol_260103_4_1571006048864.pdf - 278.461 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 14:56:37 Redaktor: Administrator
Protokół głosowania w obwodzie nr 5 na kandydatów na senatora (protokol_260103_5_1571001022236.pdf - 241.353 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 14:56:58 Redaktor: Administrator

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl