Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Załączone pliki:
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wniosek _owpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.docx - 14.723 KB)
Data publikacji: 2023-02-17 08:51:13 Redaktor: Administrator

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl