Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni gruntów/o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego

Załączone pliki:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni gruntów (wniosek_o_wydanie_zasw_o_pow_gruntow.pdf - 768.599 KB)
Data publikacji: 2020-10-20 11:02:26 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: Wniosek o wydanie zaświadczenia o powierzchni posiadanych gruntów/o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl