za rok 2020

Załączone pliki:
Bilans jednostki budżetowej (bilans_mgops_2020.pdf - 565.878 KB)
Data publikacji: 2021-05-25 14:14:22 Redaktor: Administrator
Rachunek zysków i strat jednostki (rachunek_mgops_2020.pdf - 776.661 KB)
Data publikacji: 2021-05-25 14:16:18 Redaktor: Administrator

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl