Rada Miejska kadencja 2024 - 2029

RADA MIEJSKA W NOWYM KORCZYNIE – KADENCJA 2024-2029

 

Skład Rady Miejskiej:

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

KULIK Paweł

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

BORLA Grzegorz

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Korczynie

NIEDOPYTALSKI Wojciech

 

LIZAK Małgorzata

MISIASZEK Grzegorz

PODSIADŁO Artur

PIETROWSKI Jerzy

KUMOR Agata

SZYDŁOWSKI Norbert

BIESAGA Piotr

WIŚNIEWSKA Anna

DYBEK Marcelina

TRELA Władysław

KAWA Krzysztof

WITKOWSKA Stanisława


Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl