Zamawiajacy: Gmina Nowy Korczyn

Adres: Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
Kontakt: tel. 041 2345 432, fax. 041 2345 401
E-mail: inwestycje@nowykorczyn.pl, Strona www: www.nowykorczyn.pl

Numer ID: 206

Data publikacji: 2019-11-29 12:27:17

Przedmiot: Dostawa produktów żywnościowych

Treść przetargu:
Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od 1a do 1g do SIWZ i obejmuje
następujące zadania: Zadanie nr 1 Art. spożywcze Zadanie nr 2 Jajka Zadanie nr 3 Mięso i wędliny
Zadanie nr 4 Nabiał Zadanie nr 5 Pieczywo Zadanie nr 6 Ryby i Mrożonki Zadanie nr 7 Warzywa i
owoce 3.2. Zamawiający informuje, że przy dostawach będących przedmiotem zamówienia stosuje
prawo opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić w
ofercie cenowej. Zamawiający, będzie odbierał artykuły sukcesywnie w miarę potrzeb. Natomiast
gwarantowana ilość artykułów, które zostaną odebrane to 60% artykułów wymienionych w
Załącznikach od Nr 1a do Nr 1g. 3.3. Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu
zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się
artykuły równoważne, artykuł równoważny musi spełniać walory jakościowe produktu wskazanego, w
takich okolicznościach jeżeli wykonawca zaoferował produkty równoważne to jest zobowiązany
udowodnić równoważność produktu zaoferowanego z tym wskazanym w opisie przedmiotu
zamówienia składając wraz z ofertą dowody na równoważność. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych w Załączniku Nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g do siedziby
Zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Korczynie, ul. Partyzantów 13, 28-136
Nowy Korczyn. W ramach zaoferowanej ceny wykonawca dostarczy i doniesie produkty do siedziby
Zamawiającego. 3.4. Wspólny Słownik; Kod CPV 15800000-6; 15100000-9; 03200000-3;
15550000-8; 15810000-9; 15321000-4. 3.5. Dostarczane artykuły muszą posiadać pierwszą klasę
jakości (ze względu na charakter i właściwości produktu) i właściwy okres przydatności do spożycia, w
opakowaniach dopuszczonych do kontaktu z żywnością, które powinny zabezpieczać produkt przed
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, czyste bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni i uszkodzeń
mechanicznych. Pierwsza klasa jakości mięsa oznacza: mięso chude, nieścięgniste o zawartości
tłuszczu 7%, bez tłuszczu zewnętrznego, nie zawierające skórek, chrząstek, ścięgien
niekonsumpcyjnych i powięzi. Ponadto Zamawiający zastrzega, że dostarczany asortyment musi być
świeży. Niedopuszczalnym jest dostarczanie przez Wykonawcę produktów zamrożonych (nie dotyczy
zadania 2 - mrożonki!!!

Załączone pliki
ogloszenie_206.pdfOgłoszenie o zamówieniu (ogloszenie_206.pdf - 406.708 KB)
Data publikacji: 2019-11-29 12:28:22 Redaktor: Administrator
siwz_206.docSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz_206.doc - 186.88 KB)
Data publikacji: 2019-11-29 12:28:40 Redaktor: Administrator
zal_206.zipzałączniki do SIWZ (zal_206.zip - 286.068 KB)
Data publikacji: 2019-11-29 12:29:10 Redaktor: Administrator
zestawienie_206.pdfzbiorcze zestawienie ofert (zestawienie_206.pdf - 54.864 KB)
Data publikacji: 2019-12-12 13:20:44 Redaktor: Administrator
wynik_206.pdfInformacja o unieważnieniu postępowania (wynik_206.pdf - 35.579 KB)
Data publikacji: 2019-12-19 13:53:31 Redaktor: Administrator

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 477
Wprowadził do systemu: Administrator, data: 2019-11-29 12:27:17
Opublikował: Administrator, data publikacji: 2019-11-29 12:30:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu