Zapytanie - sondaż rynku

2023-09-20 15:29:04 Aktualności

Dostawa sprzętu IT i oprogramowania wykonywane w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Nowy Korczyn więcej»

Zapytanie ofertowe

2023-08-28 22:19:23 Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Korczyn do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju i w drodze powrotnej wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2023/2024
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 sierpnia 2023r.

2023-08-28 12:31:17 Aktualności

podaje się do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowy Korczyn - Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Parchocin. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2023-08-16 21:24:06 Aktualności

Na podstawie art. 19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn podaje do publicznej wiadomości treść oferty Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 sierpnia 2023r.

2023-08-07 12:06:30 Aktualności

Zawiadamiam, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW 973 na terenie gminy Busko-Zdrój więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 sierpnia 2023r.

2023-08-02 13:36:17 Aktualności

Zawiadamiam strony postępowania że w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach dotyczącym uzupełnienia informacji w raporcie oddziaływania na środowisko Firma Power Land przedłożyła do Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie aneks nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej obręb Rzegocin więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 lipca 2023r.

2023-07-26 15:01:09 Aktualności

Zawiadamiam strony postępowania że, w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach dotyczącym uzupełnienia informacji w raporcie oddziaływania na środowisko Firma Power Land przedłożyła do Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie Aneks nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Górnowola i Ostrowce" wraz z infrastrukturą towarzyszącą. więcej»

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw z terenu gminy Nowy Korczyn

2023-07-20 09:56:00 Aktualności

Konsultację przeprowadzono w oparciu o uchwałę nr XXXVII/277/2023 Rady Miejskiej w Nowym Korczynie z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 19 lipca 2023r.

2023-07-19 11:23:56 Aktualności

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej/ kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzegocin na działkach o nr ewid. 286, 215 obręb geodezyjny Rzegocin oraz w miejscowości Górnowola na działkach o nr ewid. 12, 13, 14, 15, 16, 17 obręb geodezyjny Górnowola, położonych w gminie Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 10 lipca 2023 r

2023-07-10 11:06:15 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na przejściach dla pieszych w ciągu Drogi Krajowej DK79 na terenie Rejon Opatów i Busko-Zdrój w województwie świętokrzyskim polegająca na budowie latarni oświetleniowych i linii kablowej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Korczyn na działkach o nr ewid. 1021/3, 1252, 1026, 1274, 1846; w miejscowości Grotniki Duże na działkach o nr ewid. 165, 167, 191; w obrębie geodezyjnym Winiary Wiślickie na działkach o nr ewid. 186/1, 32/7, 207/1, 207/2 oraz w miejscowości Winiary Dolne na działkach o nr ewid. 100/1, 122 położonych w gminie Nowy Korczyn." więcej»