Zapytanie ofertowe

2024-06-19 14:37:34 Aktualności

na wykonanie na prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- Remont wypraw tynkarskich i polichromowanych wypraw malarskich we wnętrzu zabytkowego gotyckiego (1378 r.) kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Strożyskach. więcej»

Zapytanie ofertowe

2024-06-19 14:30:53 Aktualności

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w kościele p.w. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim więcej»

Zapytanie ofertowe

2024-06-19 14:17:32 Aktualności

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w kościele p.w. św. Stanisława w Nowym Korczynie. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 czerwca 2024 r.

2024-06-12 12:34:55 Aktualności

Zawiadamiam że, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Piasek Wielki o mocy do 50 MW zlokalizowanej w obrębie Piasek Wielki". więcej»

Kierownik Klubu Dziecięcego ,,Miś” w Brzostkowie ogłasza nabór

2024-06-04 14:56:18 Aktualności

na wolne stanowisko Głównego Księgowego w Klubie Dziecięcym ,,Miś” w Brzostkowie więcej»

Zarządzenie nr 37/2024 Burmistra Miasta i Gminy Nowy Korczyn

2024-06-03 14:58:34 Aktualności

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie. więcej»

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn

2024-05-29 14:24:24 Aktualności

Postanawiam uznać Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody z siedzibą ul. Sienkiewicza 68, 25-501 Kielce, za stronę w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 90 MW ze stacją transformatorową GPO SN/WN i magazynem energii, na działce nr 1 obręb Górnowola, na działkach nr 230, 277, obręb Ostrowce oraz na działkach nr 253, 258, 263/1, 265, 267, 269/4, obręb Rzegocin gm. Nowy Korczyn”. więcej»

Zapytanie ofertowe

2024-05-27 14:22:55 Aktualności

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskichi robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków- cmentarz parafialny w miejscowości Stary Korczyn więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania + obwieszczenie

2024-05-24 14:13:07 Aktualności

Nowy Korczyn, 24-05-2024r. Obwieszczenie
więcej»

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie

2024-05-23 09:45:56 Ogłoszenia o naborze

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie. więcej»