Przyjęcia interesantówDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-12-13 22:20:46

Godziny pracy Urzędu:

Od poniedziałek do Piątku 7.30-15.30

 

Przyjęcia interesantów:

 

Wójt Gminy Nowy Korczyn przyjmuje interesantów:

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu po

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 413771003

Pozostali pracownicy przyjmują interesantów  w dniach  pracy Urzędu.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków:

Wójt Gminy Nowy Korczyn przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków: - w poniedziałek  w  godzinach: 10.00 - 11.00

 

Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów   w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.

 Powrót