Przyjęcia interesantówDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-12-14 09:07:54

Godziny pracy Urzędu:

Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

 

Przyjęcia interesantów:

 

Wójt Gminy Nowy Korczyn przyjmuje interesantów:

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu po

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 413771003

Pozostali pracownicy przyjmują interesantów  w dniach  pracy Urzędu.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków:

Wójt Gminy Nowy Korczyn przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

 - w poniedziałek  w godzinach: 19.00 - 12.00

 

Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów  w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.

 Powrót