Rejestry, ewidencje, archiwa, sprawozdaniaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2023-11-23 14:45:43

Rejestr wydanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


- Rejestr zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

- Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowy Korczyn

- Ewidencja zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

- Ewidencja zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

- Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętamiPowrót