Rejestr zmian strony: Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Administrator
2021-01-15 13:00:47
Administrator
2021-01-15 13:00:02
Modyfikacja treści strony Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmiany: dodano załączniki
Wersja przed modyfikacją Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Marzena Sadowska
2020-09-01 09:26:44
Marzena Sadowska
2020-09-01 09:26:44
Dodanie pliku deklaracja_dla_nieruchomosci_zamieszkalych.pdf do strony Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Marzena Sadowska
2020-09-01 09:24:00
Marzena Sadowska
2020-09-01 09:24:00
Dodanie pliku deklaracja_dla_nieruchomosci_niezamieszkalych.pdf do strony Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Marzena Sadowska
2020-09-01 09:19:04
Marzena Sadowska
2020-09-01 09:19:04
Usunięcie pliku wniosek _o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej_.doc ze strony Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Marzena Sadowska
2020-09-01 09:18:11
Marzena Sadowska
2020-09-01 09:18:11
Usunięcie pliku wniosek_o_udzielenie_zezwolenia.doc ze strony Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Administrator
2017-01-23 11:03:29
Administrator
2017-01-23 11:03:29
Dodanie pliku wniosek_o_udzielenie_zezwolenia.doc do strony Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Administrator
2017-01-23 11:02:32
Administrator
2017-01-23 11:02:32
Usunięcie pliku wniosek_o_udzielenie_zezwolenia.doc ze strony Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Administrator
2017-01-23 10:35:29
Administrator
2017-01-23 10:35:29
Opublikowanie nowej strony Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
[1]

Powrót