Rejestr zmian strony: Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Administrator
2023-02-17 08:51:13
Administrator
2023-02-17 08:51:13
Dodanie pliku wniosek _owpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.docx do strony Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Administrator
2023-02-17 08:48:43
Administrator
2023-02-17 08:48:43
Usunięcie pliku wniosek _o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.pdf ze strony Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Marzena Sadowska
2020-09-01 09:52:32
Marzena Sadowska
2020-09-01 09:52:32
Opublikowanie nowej strony Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
[1]

Powrót