ZW 2008

Wersja do druku

Zarządzenia Wójta Gminy Nowy Korczyn - 2008 rok

Załączone pliki:

Zarządzenie Wójta Nr 1A/2008
(ZW_01A_2008.pdf - 534.998 KB) Data publikacji: 2011-02-25 10:48:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie uzupełnienia zapisów ujętych w Zakładowym Planie Kont wprowadzonym w życie w dniu 01.01.2002r. na podstawie zarządzenia nr 1 / 2002 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 14 lutego 2002 roku.

Zarządzenie Wójta Nr 1B/2008
(ZW_01B_2008.pdf - 108.27 KB) Data publikacji: 2011-02-25 10:49:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie ustalenia Instrukcji obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej.

Zarządzenie Wójta Nr 2/2008
(ZW_02_2008.pdf - 157.898 KB) Data publikacji: 2011-02-25 10:51:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół na terenie Gminy Nowy Korczyn.

Zarządzenie Wójta Nr 2A/2008
(ZW_02A_2008.pdf - 101.992 KB) Data publikacji: 2011-02-25 10:52:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie utworzenia Komisji d/s realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkego u świń.

Zarządzenie Wójta Nr 3/2008
(ZW_03_2008.pdf - 3098.954 KB) Data publikacji: 2011-02-25 10:54:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie.

Zarządzenie Wójta Nr 4/2008
(ZW_04_2008.pdf - 240.96 KB) Data publikacji: 2011-02-25 10:57:51 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu wiosennego terenu budowy i urządzeń zrealizowanej inwestycji pn. ,, Ekorozwój Ponidzia - aktywizacja gospodarcza Gminy Nowy Korczyn - realizowanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Zarządzenie Wójta Nr 5/2008
(ZW_05_2008.pdf - 109.513 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:00:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: Zmieniające zarządzenie nr 27/2007 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 31.10.2007r. w sprawie powołania komisji do sprawdzenia zachowania się najemcy - w rozumieniu art. 685 k.c. - lokalu mieszkalnego w Grotnikach Dużych.

Zarządzenie Wójta Nr 6/2008
(ZW_06_2008.pdf - 7084.935 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:02:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków tej Komisji.

Zarządzenie Wójta Nr 7/2008
(ZW_07_2008.pdf - 6133.476 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:04:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008.

Zarządzenie Wójta Nr 8/2008
(ZW_08_2008.pdf - 348.329 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:05:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 9/2008
(ZW_09_2008.pdf - 812.116 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:09:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania komisji kontrolującej i oceniającej realizacje zadań wykonanych w ramach robót dofinansowanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na terenie Gminy Nowy Korczyn polegających na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęka w roku 2007.

Zarządzenie Wójta Nr 10/2008
(ZW_10_2008.pdf - 287.3 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:10:37 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2008 roku.

Zarządzenie Wójta Nr 10a/2008
(ZW_10A_2008.pdf - 467.103 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:14:27 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie organizacji Zawodów Sportowo - Pożarniczych w Gminie Nowy Korczyn.

Zarządzenie Wójta Nr 11/2008
(ZW_11_2008.pdf - 285.453 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:15:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 12/2008
(ZW_12_2008.pdf - 567.938 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:16:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 13/2008
(ZW_13_2008.pdf - 5078.83 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:18:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008.

Zarządzenie Wójta Nr 14/2008
(ZW_14_2008.pdf - 301.003 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:19:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 15/2008
(ZW_15_2008.pdf - 314.233 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:20:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 16/2008
(ZW_16_2008.pdf - 347.993 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:21:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 17/2008
(ZW_17_2008.pdf - 322.039 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:22:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 18/2008
(ZW_18_2008.pdf - 309.69 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:22:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 19/2008
(ZW_19_2008.pdf - 718.61 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:23:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 19A/2008
(ZW_19A_2008.pdf - 342.914 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:26:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 20/2008
(ZW_20_2008.pdf - 287.245 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:27:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania Zarządu Wspólnoty Łąkowej wsi Nowy Korczyn.

Zarządzenie Wójta Nr 21/2008
(ZW_21_2008.pdf - 1669.462 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:29:39 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Nowy Korczyn.

Zarządzenie Wójta Nr 22/2008
(ZW_22_2008.pdf - 345.341 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:30:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 23/2008
(ZW_23_2008.pdf - 579.278 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:33:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej na okoliczność rozstrzygnięcia konkursu na zbiórkę surowców wtórnych przeprowadzonego w roku szkolnym 2007/2008 w Szkołach Podstawowych oraz Samorządowym Gimnazjum na terenie Gminy Nowy Korczyn.

Zarządzenie Wójta Nr 24/2008
(ZW_24_2008.pdf - 623.617 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:34:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 25/2008
(ZW_25_2008.pdf - 425.628 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:35:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczegółowego.

Zarządzenie Wójta Nr 25A/2008
(ZW_25A_2008.pdf - 1928.752 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:37:02 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie szczegółowych zasad pracy Sekretarza Gminy.

Zarządzenie Wójta Nr 26/2008
(ZW_26_2008.pdf - 491.072 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:39:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji.

Zarządzenie Wójta Nr 27/2008
(ZW_27_2008.pdf - 743.511 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:42:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót p.n. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzostkowie oraz Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.

Zarządzenie Wójta Nr 28/2008
(ZW_28_2008.pdf - 398.704 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:44:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 29/2008
(ZW_29_2008.pdf - 435.285 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:54:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 29A/2008
(ZW_29A_2008.pdf - 345.088 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:55:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 30/2008
(ZW_30_2008.pdf - 512.945 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:57:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji.

Zarządzenie Wójta Nr 30A/2008
(ZW_30A_2008.pdf - 381.996 KB) Data publikacji: 2011-02-25 11:59:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy ds. Obsługi Sekretariatu BHP i Kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie.

Zarządzenie Wójta Nr 31/2008
(ZW_31_2008.pdf - 2004.843 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:00:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania.

Zarządzenie Wójta Nr 31A/2008
(ZW_31A_2008.pdf - 3480.478 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:02:31 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie ustalenia Regulaminu Naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie.

Zarządzenie Wójta Nr 32/2008
(ZW_32_2008.pdf - 1003.892 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:04:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 33/2008
(ZW_33_2008.pdf - 537.125 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:07:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji.

Zarządzenie Wójta Nr 33A/2008
(ZW_33A_2008.pdf - 6036.99 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:10:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji.

Zarządzenie Wójta Nr 34/2008
(ZW_34_2008.pdf - 444.454 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:11:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 35/2008
(ZW_35_2008.pdf - 346.114 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:13:37 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.

Zarządzenie Wójta Nr 36/2008
(ZW_36_2008.pdf - 341.044 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:15:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowcach.

Zarządzenie Wójta Nr 37/2008
(ZW_37_2008.pdf - 590.301 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:16:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 38/2008
(ZW_38_2008.pdf - 776.543 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:18:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie Wójta Nr 39/2008
(ZW_39_2008.pdf - 345.062 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:21:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie instrukcji dotyczącej organizacji zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie.

Zarządzenie Wójta Nr 40/2008
(ZW_40_2008.pdf - 496.532 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:23:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych.

Zarządzenie Wójta Nr 41/2008
(ZW_41_2008.pdf - 691.771 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:32:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 41A/2008
(ZW_41A_2008.pdf - 838.467 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:36:53 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw w imieniu Wójta Gminy.

Zarządzenie Wójta Nr 42/2008
(ZW_42_2008.pdf - 621.219 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:39:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 43/2008
(ZW_43_2008.pdf - 311.104 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:40:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 44/2008
(ZW_44_2008.pdf - 26648.668 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:46:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 45/2008
(ZW_45_2008.pdf - 959.219 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:47:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 45A/2008
(ZW_45A_2008.pdf - 425.204 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:48:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady rachunkowości.

Zarządzenie Wójta Nr 46/2008
(ZW_46_2008.pdf - 1103.188 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:49:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 47/2008
(ZW_47_2008.pdf - 367.957 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:50:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 48/2008
(ZW_48_2008.pdf - 7725.481 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:52:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 49/2008
(ZW_49_2008.pdf - 595.927 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:54:31 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 50/2008
(ZW_50_2008.pdf - 546.434 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:56:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy.

Zarządzenie Wójta Nr 51/2008
(ZW_51_2008.pdf - 559.176 KB) Data publikacji: 2011-02-25 12:57:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 52/2008
(ZW_52_2008.pdf - 944.09 KB) Data publikacji: 2011-02-25 13:00:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie oraz przeprowadzenia inwentaryzacji majątku.

Zarządzenie Wójta Nr 53/2008
(ZW_53_2008.pdf - 612.106 KB) Data publikacji: 2011-02-25 13:01:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 54/2008
(ZW_54_2008.pdf - 1087.725 KB) Data publikacji: 2011-02-25 13:02:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 55/2008
(ZW_55_2008.pdf - 401.939 KB) Data publikacji: 2011-02-25 13:03:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 56/2008
(ZW_56_2008.pdf - 351.598 KB) Data publikacji: 2011-02-25 13:04:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 57/2008
(ZW_57_2008.pdf - 352.406 KB) Data publikacji: 2011-02-25 13:05:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Wójta Nr 58/2008
(ZW_58_2008.pdf - 779.952 KB) Data publikacji: 2011-02-25 13:06:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: W sprawie rozszerzenia polityki rachunkowości.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2883

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2010-01-08 09:00:32
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2010-01-08 09:10:29
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2012-02-27 14:22:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony