ZW 2013

Wersja do druku

Zarządzenia Wójta z roku 2013

Załączone pliki:

ZW_1_2013
(ZW_1_2013.pdf - 723.777 KB) Data publikacji: 2013-04-30 13:53:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_2_2013
(ZW_2_2013.pdf - 1309.16 KB) Data publikacji: 2013-04-30 14:06:51 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2013 - 2032

ZW_3_2013
(ZW_3_2013.pdf - 274.518 KB) Data publikacji: 2013-04-30 14:07:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_4_2013
(ZW_4_2013.pdf - 584.475 KB) Data publikacji: 2013-04-30 14:10:37 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZW_5_2013
(ZW_5_2013.pdf - 348.438 KB) Data publikacji: 2013-04-30 14:12:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowy Korczyn oznaczonej numerem ewidencyjnym 377/2 obręb Błotnowola o powierzchni 0,29 ha

ZW_6_2013
(ZW_6_2013.pdf - 741.568 KB) Data publikacji: 2013-04-30 14:15:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert i rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych

ZW_7_2013
(ZW_7_2013.pdf - 682.924 KB) Data publikacji: 2013-04-30 14:17:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_8_2013
(ZW_8_2013.pdf - 1968.829 KB) Data publikacji: 2013-04-30 14:21:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_9_2013
(ZW_9_2013.pdf - 2177.319 KB) Data publikacji: 2013-04-30 14:21:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych na potrzeby podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, powołania Komisji ds. przeprowadzenia konkursu oraz przyjęcia regulaminu konkursu

ZW_10_2013
(ZW_10_2013.pdf - 400.268 KB) Data publikacji: 2013-04-30 14:24:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

ZW_11_2013
(ZW_11_2013.pdf - 9111.109 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:18:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2012 rok

ZW_12_2013
(ZW_12_2013.pdf - 508.015 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:23:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy za 2013 rok

ZW_13_2013
(ZW_13_2013.pdf - 373.68 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:26:11 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowy Korczyn

ZW_14_2013
(ZW_14_2013.pdf - 301.953 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:28:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: zmieniające zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 16 maja 2013r. w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

ZW_15_2013
(ZW_15_2013.pdf - 919.45 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:28:43 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_16_2013
(ZW_16_2013.pdf - 1759.031 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:29:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_17_2013
(ZW_17_2013.pdf - 315.191 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:30:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_18_2013
(ZW_18_2013.pdf - 752.905 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:30:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_19_2013
(ZW_19_2013.pdf - 1373.3 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:31:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_20_2013
(ZW_20_2013.pdf - 296.122 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:32:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gminnej do spraw oszacowania skutków klęski żywiołowej, strat w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Nowy Korczyn

ZW_21_2013
(ZW_21_2013.pdf - 291.237 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:32:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie ustalenia ceny za wydruk arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego

ZW_22_2013
(ZW_22_2013.pdf - 701.185 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:34:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_23_2013
(ZW_23_2013.pdf - 307.821 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:34:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie Gminy Nowy Korczyn

ZW_24_2013
(ZW_24_2013.pdf - 945.693 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:35:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_25_2013
(ZW_25_2013.pdf - 680.181 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:35:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_26_2013
(ZW_26_2013.pdf - 351.194 KB) Data publikacji: 2013-08-13 09:37:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na wykonaniu remontów, przebudowy odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Nowy Korczyn realizowanych w 2013 r.

ZW_27_2013
(ZW_27_2013.pdf - 498.336 KB) Data publikacji: 2013-10-21 14:18:37 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

ZW_28_2013
(ZW_28_2013.pdf - 962.867 KB) Data publikacji: 2013-10-21 14:18:56 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_29_2013
(ZW_29_2013.pdf - 515.285 KB) Data publikacji: 2013-10-21 14:19:35 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_30_2013
(ZW_30_2013.pdf - 313.962 KB) Data publikacji: 2013-10-21 14:20:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka szkolna"

ZW_31_2013
(ZW_31_2013.pdf - 889.165 KB) Data publikacji: 2013-10-21 14:20:34 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_32_2013
(ZW_32_2013.pdf - 416.934 KB) Data publikacji: 2013-10-21 14:20:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nowy Korczyn podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

ZW_33_2013
(ZW_33_2013.pdf - 1396.49 KB) Data publikacji: 2013-10-21 14:21:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_34_2013
(ZW_34_2013.pdf - 10782.212 KB) Data publikacji: 2013-10-21 14:23:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Korczyn za I półrocze 2013 roku

ZW_35_2013
(ZW_35_2013.pdf - 2307.287 KB) Data publikacji: 2013-10-21 14:23:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_36_2013
(ZW_36_2013.pdf - 1335.022 KB) Data publikacji: 2013-10-21 14:24:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_37_2013
(ZW_37_2013.pdf - 292.696 KB) Data publikacji: 2014-01-27 14:26:37 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa wsi Podzamcze

ZW_38_2013
(ZW_38_2013.pdf - 1260.248 KB) Data publikacji: 2014-01-27 14:27:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_39_2013
(ZW_39_2013.pdf - 415.214 KB) Data publikacji: 2014-01-27 14:29:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie tworzenia na obszarze Gminy Nowy Korczyn zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

ZW_40_2013
(ZW_40_2013.pdf - 1973.849 KB) Data publikacji: 2014-01-27 14:30:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_41_2013
(ZW_41_2013.pdf - 2458.596 KB) Data publikacji: 2014-01-27 14:31:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_42_2013
(ZW_42_2013.pdf - 2102.778 KB) Data publikacji: 2014-01-27 14:35:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_43_2013
(ZW_43_2013.pdf - 14382.815 KB) Data publikacji: 2014-01-27 14:39:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2032 oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok

ZW_44_2013
(ZW_44_2013.pdf - 2406.237 KB) Data publikacji: 2014-01-27 14:42:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_45_2013
(ZW_45_2013.pdf - 2130.747 KB) Data publikacji: 2014-01-27 14:52:39 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_46_2013
(ZW_46_2013.pdf - 1783.89 KB) Data publikacji: 2014-01-27 14:53:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_47_2013
(ZW_47_2013.pdf - 402.631 KB) Data publikacji: 2014-01-27 14:54:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Nowy Korczyn Nr 74/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn

ZW_48_2013
(ZW_48_2013.pdf - 1253.72 KB) Data publikacji: 2014-01-27 14:55:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_49_2013
(ZW_49_2013.pdf - 307.335 KB) Data publikacji: 2014-01-27 14:56:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru wykonania zadania p.n. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowy Korczyn"

ZW_50_2013
(ZW_50_2013.pdf - 1727.603 KB) Data publikacji: 2014-01-27 14:56:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

ZW_51_2013
(ZW_51_2013.pdf - 539.753 KB) Data publikacji: 2014-01-31 08:14:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2847

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2013-02-21 12:25:21
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2013-02-21 12:25:44
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2014-01-31 08:14:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony