URG_Rok 2014

Wersja do druku

URG_Rok 2014

Załączone pliki:

URG_I_1_2014
(URG_I_1_2014.pdf - 154.945 KB) Data publikacji: 2014-12-17 21:57:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Korczyn.

URG_I_2_2014
(URG_I_2_2014.pdf - 162.135 KB) Data publikacji: 2014-12-17 21:59:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowy Korczyn

URG_I_3_2014
(URG_I_3_2014.pdf - 163.136 KB) Data publikacji: 2014-12-17 22:00:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych

URG_I_4_2014
(URG_I_4_2014.pdf - 160.681 KB) Data publikacji: 2014-12-17 22:00:53 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Nowy Korczyn.

URG_I_5_2014
(URG_I_5_2014.pdf - 162.682 KB) Data publikacji: 2014-12-17 22:01:57 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: zmieniająca uchwałę Nr II/15/2002r. z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości oraz zasad na jakich przewodniczącemu Rady Sołeckiej przysługuje dieta

URG_I_6_2014
(URG_I_6_2014.pdf - 165.702 KB) Data publikacji: 2014-12-17 22:02:57 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

URG_I_7_2014
(URG_I_7_2014.pdf - 169.136 KB) Data publikacji: 2014-12-17 22:03:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok

URG_I_8_2014
(URG_I_8_2014.pdf - 700.079 KB) Data publikacji: 2014-12-17 22:04:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015

URG_I_9_2014
(URG_I_9_2014.pdf - 616.68 KB) Data publikacji: 2014-12-17 22:04:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2015 r.

URG_II_10_2014
(URG_II_10_2014.pdf - 663.78 KB) Data publikacji: 2015-01-23 08:55:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2032

URG_II_11_2014
(URG_II_11_2014.pdf - 1756.788 KB) Data publikacji: 2015-01-23 08:56:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2014 rok

URG_II_12_2014
(URG_II_12_2014.pdf - 358.43 KB) Data publikacji: 2015-01-23 08:57:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

URG_II_13_2014
(URG_II_13_2014.pdf - 173.764 KB) Data publikacji: 2015-01-23 08:57:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmian w uchwale nr XLIV/260/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Male, Grotniki Duże, Pawłów, Brzostków gmina Nowy Korczyn oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków”

URG_II_14_2014
(URG_II_14_2014.pdf - 166.045 KB) Data publikacji: 2015-01-23 08:58:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych

URG_II_15_2014
(URG_II_15_2014.pdf - 663.116 KB) Data publikacji: 2015-01-23 08:59:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowy Korczyn i komisji stałych Rady Gminy na 2015 rok

URG_II_16_2014
(URG_II_16_2014.pdf - 315.237 KB) Data publikacji: 2015-01-23 08:59:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

URG_III_17_2014
(URG_III_17_2014.pdf - 1002.618 KB) Data publikacji: 2015-04-01 12:38:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2032

URG_III_18_2014
(URG_III_18_2014.pdf - 2617.02 KB) Data publikacji: 2015-04-01 12:39:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok

URG_III_19_2014
(URG_III_19_2014.pdf - 1123.391 KB) Data publikacji: 2015-04-01 12:40:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w drodze przetargu

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2329

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2014-12-09 12:26:49
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2014-12-09 12:27:07
Ostatnia zmiana: Andrzej Piotrowski, data: 2015-04-01 12:42:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony