URG_Rok 2015

Wersja do druku

URG_Rok 2015
Załączone pliki
URG_IV_20_2015.pdfURG_IV_20_2015 (URG_IV_20_2015.pdf - 453.287 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:40:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2032
URG_IV_21_2015.pdfURG_IV_21_2015 (URG_IV_21_2015.pdf - 1629.306 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:43:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
URG_IV_22_2015.pdfURG_IV_22_2015 (URG_IV_22_2015.pdf - 406.901 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:44:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
URG_IV_23_2015.pdfURG_IV_23_2015 (URG_IV_23_2015.pdf - 164.324 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:45:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn w 2015 roku
URG_IV_24_2015.pdfURG_IV_24_2015 (URG_IV_24_2015.pdf - 319.582 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:45:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
URG_IV_25_2015.pdfURG_IV_25_2015 (URG_IV_25_2015.pdf - 167.09 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:46:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Nowy Korczyn.
URG_IV_26_2015.pdfURG_IV_26_2015 (URG_IV_26_2015.pdf - 163.578 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:46:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
URG_IV_27_2015.pdfURG_IV_27_2015 (URG_IV_27_2015.pdf - 166.755 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:47:37 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie
URG_IV_28_2015.pdfURG_IV_28_2015 (URG_IV_28_2015.pdf - 164.96 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:48:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
URG_IV_29_2015.pdfURG_IV_29_2015 (URG_IV_29_2015.pdf - 339.603 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:48:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn w 2015 r.
URG_IV_30_2015.pdfURG_IV_30_2015 (URG_IV_30_2015.pdf - 167.155 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:49:27 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/305/2014 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej
URG_V_31_2015.pdfURG_V_31_2015 (URG_V_31_2015.pdf - 404.119 KB)
Data publikacji: 2015-05-07 07:46:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2032
URG_V_32_2015.pdfURG_V_32_2015 (URG_V_32_2015.pdf - 1342.165 KB)
Data publikacji: 2015-05-07 07:56:19 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
URG_V_33_2015.pdfURG_V_33_2015 (URG_V_33_2015.pdf - 320.948 KB)
Data publikacji: 2015-05-07 07:56:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
URG_V_34_2015.pdfURG_V_34_2015 (URG_V_34_2015.pdf - 171.447 KB)
Data publikacji: 2015-05-07 07:57:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zamiaru rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Korczyn dla miejscowości Błotnowola, Parchocin, Górnowola, Ostrowce z uwzględnieniem możliwości wykorzystania istniejącej oczyszczalni ścieków po ewentualnej jej modernizacji
URG_V_35_2015.pdfURG_V_35_2015 (URG_V_35_2015.pdf - 2279.172 KB)
Data publikacji: 2015-05-07 08:05:37 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu
URG_VI_36_2015.pdfURG_VI_36_2015 (URG_VI_36_2015.pdf - 166.127 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 14:36:31 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego
URG_VI_37_2015.pdfURG_VI_37_2015 (URG_VI_37_2015.pdf - 167.917 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 14:36:51 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu w 2015 roku
URG_VI_38_2015.pdfURG_VI_38_2015 (URG_VI_38_2015.pdf - 351.155 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 14:37:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
URG_VI_39_2015.pdfURG_VI_39_2015 (URG_VI_39_2015.pdf - 192.721 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 14:55:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy
URG_VI_40_2015.pdfURG_VI_40_2015 (URG_VI_40_2015.pdf - 529.802 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 14:56:35 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości komunalnej w drodze przetargu
URG_VI_41_2015.pdfURG_VI_41_2015 (URG_VI_41_2015.pdf - 1237.485 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 14:57:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
URG_VI_42_2015.pdfURG_VI_42_2015 (URG_VI_42_2015.pdf - 464.986 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 14:58:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2032
URG_VI_43_2015.pdfURG_VI_43_2015 (URG_VI_43_2015.pdf - 1122.52 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 15:00:11 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie za 2014 rok
URG_VI_44_2015.pdfURG_VI_44_2015 (URG_VI_44_2015.pdf - 1244.942 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 15:00:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie za 2014 rok
URG_VI_45_2015.pdfURG_VI_45_2015 (URG_VI_45_2015.pdf - 1010.572 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 15:01:35 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie za 2014 rok
URG_VI_46_2015.pdfURG_VI_46_2015 (URG_VI_46_2015.pdf - 1409.139 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 15:02:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2014 rok
URG_VI_47_2015.pdfURG_VI_47_2015 (URG_VI_47_2015.pdf - 439.042 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 15:02:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.
URG_VI_48_2015.pdfURG_VI_48_2015 (URG_VI_48_2015.pdf - 157.697 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 15:03:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowy Korczyn z wykonania budżetu za 2014r.
URG_VIII_49_2015.pdfURG_VIII_49_2015 (URG_VIII_49_2015.pdf - 1088.152 KB)
Data publikacji: 2015-08-24 07:28:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
URG_VIII_50_2015.pdfURG_VIII_50_2015 (URG_VIII_50_2015.pdf - 337.23 KB)
Data publikacji: 2015-08-24 07:30:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2032
URG_VIII_51_2015.pdfURG_VIII_51_2015 (URG_VIII_51_2015.pdf - 162.884 KB)
Data publikacji: 2015-08-24 07:33:04 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019
URG_VIII_52_2015.pdfURG_VIII_52_2015 (URG_VIII_52_2015.pdf - 174.189 KB)
Data publikacji: 2015-08-24 07:34:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika
URG_IX_53_2015.pdfURG_IX_53_2015 (URG_IX_53_2015.pdf - 172.618 KB)
Data publikacji: 2015-10-09 11:10:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski
URG_IX_55_2015.pdfURG_IX_55_2015 (URG_IX_55_2015.pdf - 424.463 KB)
Data publikacji: 2015-10-09 11:11:43 Redaktor: Andrzej Piotrowski
URG_X_56_2015.pdfURG_X_56_2015 (URG_X_56_2015.pdf - 165.027 KB)
Data publikacji: 2015-10-09 11:12:04 Redaktor: Andrzej Piotrowski
URG_X_57_2015.pdfURG_X_57_2015 (URG_X_57_2015.pdf - 278.134 KB)
Data publikacji: 2015-10-09 11:12:35 Redaktor: Andrzej Piotrowski
URG_X_58_2015.pdfURG_X_58_2015 (URG_X_58_2015.pdf - 166.563 KB)
Data publikacji: 2015-10-09 11:12:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski
URG_X_59_2015.pdfURG_X_59_2015 (URG_X_59_2015.pdf - 176.846 KB)
Data publikacji: 2015-10-09 11:13:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej Gminy Nowy Korczyn na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Moc Ponidzia” z siedzibą w Busku Zdroju
URG_X_60_2015.pdfURG_X_60_2015 (URG_X_60_2015.pdf - 166.015 KB)
Data publikacji: 2015-10-09 11:13:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wystąpienia Gminy Nowy Korczyn z Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”
URG_XI_61_2015.pdfURG_XI_61_2015 (URG_XI_61_2015.pdf - 771.668 KB)
Data publikacji: 2015-11-04 14:54:14 Redaktor: Stanisław Sobecki
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
URG_XI_62_2015.pdfURG_XI_62_2015 (URG_XI_62_2015.pdf - 471.317 KB)
Data publikacji: 2015-11-04 20:24:02 Redaktor: Stanisław Sobecki
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2032
URG_XII_63_2015.pdfURG_XII_63_2015 (URG_XII_63_2015.pdf - 3394.66 KB)
Data publikacji: 2015-12-09 14:07:22 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie przyjęcia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Korczyn”
URG_XII_64_2015.pdfURG_XII_64_2015 (URG_XII_64_2015.pdf - 168.218 KB)
Data publikacji: 2015-12-09 14:07:59 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego
URG_XII_65_2015.pdfURG_XII_65_2015 (URG_XII_65_2015.pdf - 1396.854 KB)
Data publikacji: 2015-12-09 14:08:34 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
URG_XII_66_2015.pdfURG_XII_66_2015 (URG_XII_66_2015.pdf - 658.82 KB)
Data publikacji: 2015-12-09 14:09:18 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2032
URG_XII_67_2015.pdfURG_XII_67_2015 (URG_XII_67_2015.pdf - 166.686 KB)
Data publikacji: 2015-12-09 14:09:52 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
URG_XII_68_2015.pdfURG_XII_68_2015 (URG_XII_68_2015.pdf - 617.303 KB)
Data publikacji: 2015-12-09 14:11:31 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2016 r.
URG_XII_69_2015.pdfURG_XII_69_2015 (URG_XII_69_2015.pdf - 480.344 KB)
Data publikacji: 2015-12-09 14:10:52 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2016
URG_XII_70_2015.pdfURG_XII_70_2015 (URG_XII_70_2015.pdf - 1041.58 KB)
Data publikacji: 2015-12-09 14:12:54 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji na podatek rolny i podatek leśny oraz deklaracji na podatek rolny i podatek leśny
URG_XII_71_2015.pdfURG_XII_71_2015 (URG_XII_71_2015.pdf - 352.59 KB)
Data publikacji: 2015-12-09 14:13:33 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku
URG_XII_72_2015.pdfURG_XII_72_2015 (URG_XII_72_2015.pdf - 481.847 KB)
Data publikacji: 2015-12-09 14:14:20 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
URG_XII_73_2015.pdfURG_XII_73_2015 (URG_XII_73_2015.pdf - 165.11 KB)
Data publikacji: 2015-12-09 14:15:01 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zasięgnięcia opinii Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach dotyczącej rozwiązania Straży Gminnej w Nowym Korczynie
URG_XII_74_2015.pdfURG_XII_74_2015 (URG_XII_74_2015.pdf - 72.553 KB)
Data publikacji: 2017-02-22 23:59:30 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
URG_XIII_75_2015.pdfURG_XIII_75_2015 (URG_XIII_75_2015.pdf - 899.178 KB)
Data publikacji: 2016-01-07 10:48:55 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2015 rok
URG_XIII_76_2015.pdfURG_XIII_76_2015 (URG_XIII_76_2015.pdf - 755.257 KB)
Data publikacji: 2016-01-07 10:49:39 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2032

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2563

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Piotrowski, data: 2015-04-01 12:32:11
Opublikował(a): Andrzej Piotrowski, data publikacji: 2015-04-01 12:32:37
Ostatnia zmiana: Administrator, data: 2017-04-27 13:29:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony