URG_Rok 2016

Wersja do druku


Załączone pliki
URG_XIV_77_2016.pdfURG_XIV_77_2016 (URG_XIV_77_2016.pdf - 635.71 KB)
Data publikacji: 2016-01-13 14:27:23 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2032
URG_XIV_78_2016.pdfURG_XIV_78_2016 (URG_XIV_78_2016.pdf - 2505.311 KB)
Data publikacji: 2016-01-13 14:28:21 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
URG_XIV_79_2016.pdfURG_XIV_79_2016 (URG_XIV_79_2016.pdf - 162.189 KB)
Data publikacji: 2016-01-13 14:28:53 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ucisków”
URG_XIV_80_2016.pdfURG_XIV_80_2016 (URG_XIV_80_2016.pdf - 862.683 KB)
Data publikacji: 2016-01-13 14:29:26 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Grotniki Duże”
URG_XIV_81_2016.pdfURG_XIV_81_2016 (URG_XIV_81_2016.pdf - 970.364 KB)
Data publikacji: 2016-01-13 14:30:00 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rzegocin”
URG_XIV_82_2016.pdfURG_XIV_82_2016 (URG_XIV_82_2016.pdf - 1163.529 KB)
Data publikacji: 2016-01-13 14:31:19 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Nowy Korczyn
URG_XIV_83_2016.pdfURG_XIV_83_2016 (URG_XIV_83_2016.pdf - 266.826 KB)
Data publikacji: 2016-01-13 14:31:50 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Piasek Wielki
URG_XIV_84_2016.pdfURG_XIV_84_2016 (URG_XIV_84_2016.pdf - 267.418 KB)
Data publikacji: 2016-01-13 14:32:27 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Sępichów
URG_XIV_85_2016.pdfURG_XIV_85_2016 (URG_XIV_85_2016.pdf - 266.822 KB)
Data publikacji: 2016-01-13 14:33:07 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Czarkowy
URG_XIV_86_2016.pdfURG_XIV_86_2016 (URG_XIV_86_2016.pdf - 196.326 KB)
Data publikacji: 2016-01-13 14:33:35 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Ostrowce
URG_XIV_87_2016.pdfURG_XIV_87_2016 (URG_XIV_87_2016.pdf - 269.033 KB)
Data publikacji: 2016-01-13 14:34:02 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Stary Korczyn
URG_XIV_88_2016.pdfURG_XIV_88_2016 (URG_XIV_88_2016.pdf - 264.347 KB)
Data publikacji: 2016-01-13 14:34:40 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Grotniki Małe
URG_XIV_89_2016.pdfURG_XIV_89_2016 (URG_XIV_89_2016.pdf - 1576.965 KB)
Data publikacji: 2017-05-18 08:21:28 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
URG_XIV_90_2016.pdfURG_XIV_90_2016 (URG_XIV_90_2016.pdf - 177.151 KB)
Data publikacji: 2016-01-13 14:35:51 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
URG_XV_91_2016.pdfURG_XV_91_2016 (URG_XV_91_2016.pdf - 174.952 KB)
Data publikacji: 2016-03-04 13:04:35 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
URG_XV_92_2016.pdfURG_XV_92_2016 (URG_XV_92_2016.pdf - 405.472 KB)
Data publikacji: 2016-03-04 13:05:18 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
URG_XV_93_2016.pdfURG_XV_93_2016 (URG_XV_93_2016.pdf - 107.434 KB)
Data publikacji: 2016-03-04 13:05:54 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn w 2016 roku
URG_XV_94_2016.pdfURG_XV_94_2016 (URG_XV_94_2016.pdf - 462.514 KB)
Data publikacji: 2016-03-04 13:06:27 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
URG_XV_95_2016.pdfURG_XV_95_2016 (URG_XV_95_2016.pdf - 395.862 KB)
Data publikacji: 2016-03-04 13:07:49 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2032
URG_XV_96_2016.pdfURG_XV_96_2016 (URG_XV_96_2016.pdf - 164.039 KB)
Data publikacji: 2016-03-04 13:08:20 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie odmowy wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
URG_XV_97_2016.pdfURG_XV_97_2016 (URG_XV_97_2016.pdf - 362.126 KB)
Data publikacji: 2016-03-04 13:08:56 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie przyjęcia na lata 2016-2018 programu współpracy Gminy Nowy Korczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
URG_XV_98_2016.pdfURG_XV_98_2016 (URG_XV_98_2016.pdf - 783.808 KB)
Data publikacji: 2016-03-04 13:09:28 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowy Korczyn i komisji stałych Rady Gminy na 2016 rok
URG_XV_99_2016.pdfURG_XV_99_2016 (URG_XV_99_2016.pdf - 362.158 KB)
Data publikacji: 2016-03-04 13:10:19 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Korczyn
URG_XV_100_2016.pdfURG_XV_100_2016 (URG_XV_100_2016.pdf - 167.201 KB)
Data publikacji: 2016-03-04 13:10:49 Redaktor: Anna Nowak
Opis: zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie
URG_XV_101_2016.pdfURG_XV_101_2016 (URG_XV_101_2016.pdf - 168.516 KB)
Data publikacji: 2016-03-04 13:12:37 Redaktor: Anna Nowak
Opis: zmieniająca uchwałę Nr IV/28/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samorządowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
URG_XV_102_2016.pdfURG_XV_102_2016 (URG_XV_102_2016.pdf - 172.428 KB)
Data publikacji: 2016-03-04 13:13:05 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Nowym Korczynie
URG_XVI_103_2016.pdfURG_XVI_103_2016 (URG_XVI_103_2016.pdf - 175.435 KB)
Data publikacji: 2016-04-28 11:22:14 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie połączenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
URG_XVI_104_2016.pdfURG_XVI_104_2016 (URG_XVI_104_2016.pdf - 694.634 KB)
Data publikacji: 2016-04-28 11:22:49 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
URG_XVI_105_2016.pdfURG_XVI_105_2016 (URG_XVI_105_2016.pdf - 348.327 KB)
Data publikacji: 2016-04-28 11:23:23 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2032
URG_XVI_106_2016.pdfURG_XVI_106_2016 (URG_XVI_106_2016.pdf - 170.414 KB)
Data publikacji: 2016-04-28 11:23:53 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
URG_XVI_107_2016.pdfURG_XVI_107_2016 (URG_XVI_107_2016.pdf - 174.014 KB)
Data publikacji: 2016-04-28 11:24:25 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Korczyn , mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza odwodami tych szkół oraz wskazanie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
URG_XVII_108_2016.pdfURG_XVII_108_2016 (URG_XVII_108_2016.pdf - 476.809 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 12:38:45 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2032
URG_XVII_109_2016.pdfURG_XVII_109_2016 (URG_XVII_109_2016.pdf - 1228.492 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 12:39:31 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
URG_XVII_110_2016.pdfURG_XVII_110_2016 (URG_XVII_110_2016.pdf - 3350.702 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 12:40:17 Redaktor: Anna Nowak
Opis: zmieniająca uchwałę Nr XII/63/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Korczyn”
URG_XVII_111_2016.pdfURG_XVII_111_2016 (URG_XVII_111_2016.pdf - 475.479 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 12:41:16 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
URG_XVII_112_2016.pdfURG_XVII_112_2016 (URG_XVII_112_2016.pdf - 1676.586 KB)
Data publikacji: 2016-05-24 12:50:22 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2022
URG_XVIII_113_2016.pdfURG_XVIII_113_2016 (URG_XVIII_113_2016.pdf - 352.796 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 07:43:53 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami z terenu Powiatu Buskiego oraz z Powiatem Buskim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego.
URG_XVIII_114_2016.pdfURG_XVIII_114_2016 (URG_XVIII_114_2016.pdf - 931.536 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 07:44:32 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
URG_XVIII_115_2016.pdfURG_XVIII_115_2016 (URG_XVIII_115_2016.pdf - 2310.105 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 07:45:33 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2032
URG_XVIII_116_2016.pdfURG_XVIII_116_2016 (URG_XVIII_116_2016.pdf - 2411.961 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 10:46:15 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie za 2015 rok
URG_XVIII_117_2016.pdfURG_XVIII_117_2016 (URG_XVIII_117_2016.pdf - 2473.845 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 10:47:27 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie za 2015 rok
URG_XVIII_118_2016.pdfURG_XVIII_118_2016 (URG_XVIII_118_2016.pdf - 1885.996 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 10:49:00 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie za 2015 rok
URG_XVIII_119_2016.pdfURG_XVIII_119_2016 (URG_XVIII_119_2016.pdf - 1430.88 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 10:49:40 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie za 2015 rok
URG_XVIII_120_2016.pdfURG_XVIII_120_2016 (URG_XVIII_120_2016.pdf - 162.26 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 10:52:21 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.
URG_XVIII_121_2016.pdfURG_XVIII_121_2016 (URG_XVIII_121_2016.pdf - 161.424 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 10:53:03 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nowy Korczyn z wykonania budżetu za 2015 r.
URG_XVIII_122_2016.pdfURG_XVIII_122_2016 (URG_XVIII_122_2016.pdf - 1219.097 KB)
Data publikacji: 2017-05-18 08:44:49 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowy Korczyn
URG_XVIII_123_2016.pdfURG_XVIII_123_2016 (URG_XVIII_123_2016.pdf - 1536.508 KB)
Data publikacji: 2017-05-18 08:46:12 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
URG_XIX_124_2016.pdfURG_XIX_124_2016 (URG_XIX_124_2016.pdf - 670.627 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 13:31:21 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
URG_XIX_125_2016.pdfURG_XIX_125_2016 (URG_XIX_125_2016.pdf - 320.537 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 13:33:47 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Korczyn
URG_XIX_126_2016.pdfURG_XIX_126_2016 (URG_XIX_126_2016.pdf - 189.513 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 13:34:19 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
URG_XIX_127_2016.pdfURG_XIX_127_2016 (URG_XIX_127_2016.pdf - 178.951 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 13:34:52 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
URG_XIX_128_2016.pdfURG_XIX_128_2016 (URG_XIX_128_2016.pdf - 698.113 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 13:35:55 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn
URG_XIX_129_2016.pdfURG_XIX_129_2016 (URG_XIX_129_2016.pdf - 173.035 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 13:36:29 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Korczyn na lata 2016- 2023”
URG_XIX_130_2016.pdfURG_XIX_130_2016 (URG_XIX_130_2016.pdf - 161.592 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 13:36:57 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu
URG_XIX_131_2016.pdfURG_XIX_131_2016 (URG_XIX_131_2016.pdf - 175.646 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 13:37:31 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn
URG_XX_132_2016.pdfURG_XX_132_2016 (URG_XX_132_2016.pdf - 528.69 KB)
Data publikacji: 2016-09-20 10:37:39 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2032
URG_XX_133_2016.pdfURG_XX_133_2016 (URG_XX_133_2016.pdf - 1204.875 KB)
Data publikacji: 2016-09-20 10:38:20 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
URG_XX_134_2016.pdfURG_XX_134_2016 (URG_XX_134_2016.pdf - 1139.501 KB)
Data publikacji: 2016-09-20 10:38:56 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu
URG_XX_135_2016.pdfURG_XX_135_2016 (URG_XX_135_2016.pdf - 162.524 KB)
Data publikacji: 2016-09-20 10:40:11 Redaktor: Anna Nowak
Opis: zmieniająca uchwałę Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
URG_XXI_136_2016.pdfURG_XXI_136_2016 (URG_XXI_136_2016.pdf - 1538.429 KB)
Data publikacji: 2016-10-24 12:16:27 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2032
URG_XXI_137_2016.pdfURG_XXI_137_2016 (URG_XXI_137_2016.pdf - 972.185 KB)
Data publikacji: 2016-10-24 12:17:02 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
URG_XXI_138_2016.pdfURG_XXI_138_2016 (URG_XXI_138_2016.pdf - 4571.319 KB)
Data publikacji: 2016-10-24 12:17:46 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie przystąpienia Gminy Nowy Korczyn do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
URG_XXII_139_2016.pdfURG_XXI_139_2016 (URG_XXII_139_2016.pdf - 729.948 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 09:53:22 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2032
URG_XXII_140_2016.pdfURG_XXII_140_2016 (URG_XXII_140_2016.pdf - 932.589 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 10:10:08 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
URG_XXII_141_2016.pdfURG_XXII_141_2016 (URG_XXII_141_2016.pdf - 358.289 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 10:11:13 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku
URG_XXII_142_2016.pdfURG_XXII_142_2016 (URG_XXII_142_2016.pdf - 493.477 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 10:12:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok
URG_XXII_143_2016.pdfURG_XXII_143_2016 (URG_XXII_143_2016.pdf - 1123.492 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 10:15:01 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Nowy Korczyn na lata 2016-2023
URG_XXII_144_2016.pdfURG_XXII_144_2016 (URG_XXII_144_2016.pdf - 434.865 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 10:19:35 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie nadania Statusu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
URG_XXII_145_2016.pdfURG_XXII_145_2016 (URG_XXII_145_2016.pdf - 167.39 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 10:22:22 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
URG_XXII_146_2016.pdfURG_XXII_146_2016 (URG_XXII_146_2016.pdf - 630.246 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 10:24:09 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2017 r.
URG_XXII_147_2016.pdfURG_XXII_147_2016 (URG_XXII_147_2016.pdf - 641.012 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 10:28:02 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2017
URG_XXII_148_2016.pdfURG_XXII_148_2016 (URG_XXII_148_2016.pdf - 174.847 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 10:28:57 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości stawki i zasad poboru opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
URG_XXII_149_2016.pdfURG_XXII_149_2016 (URG_XXII_149_2016.pdf - 173.224 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 10:29:42 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowy Korczyn
URG_XXII_150_2016.pdfURG_XXII_150_2016 (URG_XXII_150_2016.pdf - 1018.362 KB)
Data publikacji: 2016-12-08 10:30:27 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu
URG_XXIII_151_2016.pdfURG_XXIII_151_2016 (URG_XXIII_151_2016.pdf - 253.886 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 10:17:56 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego budowy obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn w ramach zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie i rzece Wiśle w wariancie 3 wschodnim
URG_XXIII_152_2016.pdfURG_XXIII_152_2016 (URG_XXIII_152_2016.pdf - 9210.879 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 10:18:56 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Korczyn na lata 2016-2023”
URG_XXIII_153_2016.pdfURG_XXIII_153_2016 (URG_XXIII_153_2016.pdf - 731.966 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 10:19:51 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2032
URG_XXIII_154_2016.pdfURG_XXIII_154_2016 (URG_XXIII_154_2016.pdf - 926.05 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 10:21:04 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
URG_XXIII_155_2016.pdfURG_XXIII_155_2016 (URG_XXIII_155_2016.pdf - 163.756 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 10:21:56 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości stawki i zasad poboru opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
URG_XXIII_156_2016.pdfURG_XXIII_156_2016 (URG_XXIII_156_2016.pdf - 748.104 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 10:22:28 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2032
URG_XXIII_157_2016.pdfURG_XXIII_157_2016 (URG_XXIII_157_2016.pdf - 2334.428 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 10:23:16 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2797

Wprowadził(a) do systemu: Stanisław Sobecki, data: 2016-01-05 13:07:42
Opublikował(a): Stanisław Sobecki, data publikacji: 2016-01-05 13:16:05
Ostatnia zmiana: Administrator, data: 2017-05-18 09:15:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony