URG Rok 2003
Uchwały Rady Gminy w roku 2003

Załączone pliki:
III/18/2003 (III_18_2003.pdf - 404.402 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:06:45 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
III/19/2003 (III_19_2003.pdf - 15.358 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:07:06 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków oraz planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
III/20/2003 (III_20_2003.pdf - 291.784 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:11:52 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie planów pracy stałych komisji RG na rok 2003
III/21/2003 (III_21_2003.pdf - 61.031 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:12:40 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie uchwalenia statutów sołectw
III/22/2003 (III_22_2003.pdf - 69.22 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:13:46 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG zmieniająca uchwałę z sprwie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego RG do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
III/23/2003 (III_23_2003.pdf - 57.361 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:14:42 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy NK za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
IV/24/2003 (IV_24_2003.pdf - 81.379 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:18:48 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG zmieniające uchwałę Nr III/18/2003 RG w NK z dnia 31 marca 2003 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
IV/25/2003 (IV_25_2003.pdf - 64.963 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:19:47 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
IV/26/2003 (IV_26_2003.pdf - 48.433 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:20:41 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie nabycia gruntów położonych we wsi Grotniki Duże
V/27/2003 (V_27_2003.pdf - 59.207 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:21:43 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie przystapienia Gminy NK do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego
V/28/2003 (V_28_2003.pdf - 81.91 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:22:43 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
V/29/2003 (V_29_2003.pdf - 50.924 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:23:29 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie powołania zepołu przedstawiającego RG opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Busku Zdroju
V/30/2003 (V_30_2003.pdf - 291.784 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:26:47 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku
V/31/2003 (V_31_2003.pdf - 74.196 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:29:45 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG zmieniająca uchwałę Nr. VII/42/99 z dnia 30 marca 1999 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kadencji zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w NK
VI/32/2003 (VI_32_2003.pdf - 120.3 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:31:01 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie zatrudnienia taryf na zaopatrzenie w wodę na ternie Gminy NK
VI/33/2003 (VI_33_2003.pdf - 69.206 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:31:56 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
VII/34/2003 (VII_34_2003.pdf - 55.794 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:33:20 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
VII/35/2003 (VII_35_2003.pdf - 63.661 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:35:18 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
VIII/36/2003 (VIII_36_2003.pdf - 50.645 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:36:03 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Busku Zdroju na kadęcję 2004-2008
VIII/37/2003 (VIII_37_2003.pdf - 30.715 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:36:50 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
VIII/38/2003 (VIII_38_2003.pdf - 43.328 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:40:17 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie udziału Gminy NK w tworzeniu Rejonowego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli
IX/39/2003 (IX_39_2003.pdf - 63.388 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:41:19 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie obniżenia ceny skupu zyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2004 rok, zarządzania jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów ich wynagrodzenia
IX/40/2003 (IX_40_2003.pdf - 115.866 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 09:42:36 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania jego poboru w drodze inkasa, określenia warunków ich wynagrodzenia
IX/41/2003 (IX_41_2003.pdf - 176.537 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 12:01:18 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
IX/42/2003 (IX_42_2003.pdf - 291.784 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 12:03:50 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości
IX/43/2003 (IX_43_2003.pdf - 266.189 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 12:06:02 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny
IX/44/2003 (IX_44_2003.pdf - 302.022 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 12:08:14 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny
IX/45/2003 (IX_45_2003.pdf - 65.308 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 12:09:03 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
X/46/2003 (X_46_2003.pdf - 66.056 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 12:10:25 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG zmieniająca uchwałę Nr XX/101/2000 z dnia 21 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kadencji zaszeregowania oraz wartości podatku dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w NK
X/47/2003 (X_47_2003.pdf - 52.25 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 12:11:48 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
X/48/2003 (X_48_2003.pdf - 231.935 KB)
Data publikacji: 2004-02-26 06:03:47 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
X/49/2003 (X_49_2003.pdf - 37.49 KB)
Data publikacji: 2004-02-22 12:12:29 Redaktor: Leszek Chrobot
Opis: URG w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowy Korczyn

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl