ZW 2015
Zarządzenia Wójta z roku 2015


Załączone pliki
ZW_1_2015.pdfZW_1_2015 (ZW_1_2015.pdf - 318.785 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:06:19 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie upoważnienia oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za czynności w aplikacji ŹRÓDŁO
ZW_2_2015.pdfZW_2_2015 (ZW_2_2015.pdf - 1261.874 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:06:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_2a_2015.pdfZW_2a_2015 (ZW_2a_2015.pdf - 848.816 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:13:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_3_2015.pdfZW_3_2015 (ZW_3_2015.pdf - 304.133 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:15:02 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa wsi Łęka
ZW_4_2015.pdfZW_4_2015 (ZW_4_2015.pdf - 304.593 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:15:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie określenia stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowy Korczyn
ZW_5_2015.pdfZW_5_2015 (ZW_5_2015.pdf - 5287.288 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:15:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Korczynie
ZW_6_2015.pdfZW_6_2015 (ZW_6_2015.pdf - 1337.229 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:16:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49/2011 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 28.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
ZW_7_2015.pdfZW_7_2015 (ZW_7_2015.pdf - 379.643 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:16:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu
ZW_8_2015.pdfZW_8_2015 (ZW_8_2015.pdf - 356.519 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:16:37 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowy Korczyn
ZW_9_2015.pdfZW_9_2015 (ZW_9_2015.pdf - 418.286 KB)
Data publikacji: 2015-04-01 12:16:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich celem przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Nowy Korczyn
ZW_10_2015.pdfZW_10_2015 (ZW_10_2015.pdf - 267.857 KB)
Data publikacji: 2015-04-09 07:36:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowy Korczyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
ZW_11_2015.pdfZW_11_2015 (ZW_11_2015.pdf - 6946.689 KB)
Data publikacji: 2015-05-07 08:29:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2014 rok
ZW_12_2015.pdfZW_12_2015 (ZW_12_2015.pdf - 2454.818 KB)
Data publikacji: 2015-05-07 08:30:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_13_2015.pdfZW_13_2015 (ZW_13_2015.pdf - 277.356 KB)
Data publikacji: 2015-05-07 08:30:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie upoważnienia do wydawania i podpisywania odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
ZW_14_2015.pdfZW_14_2015 (ZW_14_2015.pdf - 628.6 KB)
Data publikacji: 2015-05-07 08:30:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_16_2015.pdfZW_16_2015 (ZW_16_2015.pdf - 782.125 KB)
Data publikacji: 2015-05-18 14:32:31 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
ZW_17_2015.pdfZW_17_2015 (ZW_17_2015.pdf - 217.594 KB)
Data publikacji: 2015-05-18 14:32:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ZW_18_2015.pdfZW_18_2015 (ZW_18_2015.pdf - 1941.288 KB)
Data publikacji: 2015-05-18 14:33:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_19_2015.pdfZW_19_2015 (ZW_19_2015.pdf - 1475.8 KB)
Data publikacji: 2015-05-18 14:33:30 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_20_2015.pdfZW_20_2015 (ZW_20_2015.pdf - 896.153 KB)
Data publikacji: 2015-05-18 14:33:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_21_2015.pdfZW_21_2015 (ZW_21_2015.pdf - 287 KB)
Data publikacji: 2015-05-18 14:34:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania Komisji do likwidacji formularzy dowodowych
ZW_22_2015.pdfZW_22_2015 (ZW_22_2015.pdf - 1812.46 KB)
Data publikacji: 2015-06-09 13:12:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_23_2015.pdfZW_23_2015 (ZW_23_2015.pdf - 270.551 KB)
Data publikacji: 2015-06-09 13:13:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzostkowie
ZW_24_2015.pdfZW_24_2015 (ZW_24_2015.pdf - 277.65 KB)
Data publikacji: 2015-06-09 13:13:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie
ZW_25_2015.pdfZW_25_2015 (ZW_25_2015.pdf - 905.352 KB)
Data publikacji: 2015-06-09 13:53:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
ZW_26_2015.pdfZW_26_2015 (ZW_26_2015.pdf - 760.239 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 14:29:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_27_2015.pdfZW_27_2015 (ZW_27_2015.pdf - 432.296 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 14:30:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
ZW_27A_2015.pdfZW_27A_2015 (ZW_27A_2015.pdf - 2041.848 KB)
Data publikacji: 2015-08-24 07:14:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_28_2015.pdfZW_28_2015 (ZW_28_2015.pdf - 582.638 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 14:30:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
ZW_29_2015.pdfZW_29_2015 (ZW_29_2015.pdf - 292.09 KB)
Data publikacji: 2015-07-06 14:49:53 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Nowy Korczyn bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej
ZW_30_2015.pdfZW_30_2015 (ZW_30_2015.pdf - 257.11 KB)
Data publikacji: 2015-08-24 07:19:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gminnej do spraw oszacowania skutków klęski żywiołowej, strat w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Nowy Korczyn
ZW_31_2015.pdfZW_31_2015 (ZW_31_2015.pdf - 244.57 KB)
Data publikacji: 2015-08-24 07:19:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót p.n.: „Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Nowy Korczyn”
ZW_32_2015.pdfZW_32_2015 (ZW_32_2015.pdf - 733.507 KB)
Data publikacji: 2015-08-24 07:19:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_33_2015.pdfZW_33_2015 (ZW_33_2015.pdf - 245.733 KB)
Data publikacji: 2015-08-24 07:20:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powierzenia obowiązków Komendanta Straży Gminnej w Nowym Korczynie
ZW_34_2015.pdfZW_34_2015 (ZW_34_2015.pdf - 344.5 KB)
Data publikacji: 2015-08-24 07:20:34 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót p.n.: „Wzrost bezpieczeństwa dróg lokalnych na terenie gminy Nowy Korczyn poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Nowy Korczyn – ul. Kingi i ul. Polna oraz drogi gminnej Kępa Bolesławska – wał rz. Wisła w miejscowości Błotnowola”
ZW_35_2015.pdfZW_35_2015 (ZW_35_2015.pdf - 3456.783 KB)
Data publikacji: 2015-08-24 07:21:04 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_36_2015.pdfZW_36_2015 (ZW_36_2015.pdf - 254.608 KB)
Data publikacji: 2015-08-24 07:21:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Korczynie
ZW_37_2015.pdfZW_37_2015 (ZW_37_2015.pdf - 285.746 KB)
Data publikacji: 2015-08-24 07:21:43 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowy Korczyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
ZW_38_2015.pdfZW_38_2015 (ZW_38_2015.pdf - 372.688 KB)
Data publikacji: 2015-08-24 07:22:04 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Nowy Korczyn w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
ZW_39_2015r.pdfZW_39_2015 (ZW_39_2015r.pdf - 1019.593 KB)
Data publikacji: 2015-08-26 13:15:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Nowy Korczyn
ZW_40_2015.pdfZW_40_2015 (ZW_40_2015.pdf - 129.361 KB)
Data publikacji: 2015-10-15 14:20:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Nowy Korczyn
ZW_41_2015.pdfZW_41_2015 (ZW_41_2015.pdf - 656.343 KB)
Data publikacji: 2015-10-15 14:20:56 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_42_2015.pdfZW_42_2015 (ZW_42_2015.pdf - 283.061 KB)
Data publikacji: 2015-10-15 14:21:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”
ZW_43_2015.pdfZW_43_2015 (ZW_43_2015.pdf - 251.829 KB)
Data publikacji: 2015-10-15 14:22:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie sprzedaży pojazdów stanowiących własność gminy Nowy Korczyn
ZW_44_2015.pdfZW_44_2015 (ZW_44_2015.pdf - 1872.004 KB)
Data publikacji: 2015-10-15 14:23:04 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_45_2015.pdfZW_45_2015 (ZW_45_2015.pdf - 7787.898 KB)
Data publikacji: 2015-10-15 14:24:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Korczyn za I półrocze 2015 roku
ZW_46_2015.pdfZW_46_2015 (ZW_46_2015.pdf - 261.446 KB)
Data publikacji: 2015-10-15 14:24:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
ZW_47_2015.pdfZW_47_2015 (ZW_47_2015.pdf - 994.997 KB)
Data publikacji: 2015-10-15 14:24:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_48_2015.pdfZW_48_2015 (ZW_48_2015.pdf - 256.266 KB)
Data publikacji: 2015-10-15 14:25:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych Gminy
ZW_49_2015.pdfZW_49_2015 (ZW_49_2015.pdf - 447.013 KB)
Data publikacji: 2015-10-15 14:25:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_50_2015.pdfZW_50_2015 (ZW_50_2015.pdf - 328.313 KB)
Data publikacji: 2015-10-15 14:26:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na wykonaniu zadań pod nazwą: 1) „Przebudowa mostu na działkach Nr 46, 406(dr), 103 (dr) w m. Czarkowy w ciągu drogi gminnej Nr 353070T w km 1+856”; 2) „Przebudowa mostu na działkach Nr 46, 481 (dr), 249 (dr) w m. Czarkowy w ciągu drogi gminnej Nr 353070T w km 0+220” realizowanych w 2015 roku
ZW_51_2015.pdfZW_51_2015 (ZW_51_2015.pdf - 2455.581 KB)
Data publikacji: 2015-10-15 14:26:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_52_2015.pdfZW_52_2015 (ZW_52_2015.pdf - 1243.364 KB)
Data publikacji: 2015-10-15 14:27:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania Stałego Zespołu Roboczego do Spraw Konsultacji Społecznych oraz zatwierdzenia Regulaminy pracy Zespołu
ZW_53_2015.pdfZW_53_2015 (ZW_53_2015.pdf - 1145.266 KB)
Data publikacji: 2015-10-15 14:27:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_54_2015.pdfZW_54_2015 (ZW_54_2015.pdf - 211.917 KB)
Data publikacji: 2015-10-15 14:28:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
ZW_55_2015.pdfZW_55_2015 (ZW_55_2015.pdf - 1233.194 KB)
Data publikacji: 2015-10-15 14:28:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
ZW_56_2015.pdfZW_56_2015 (ZW_56_2015.pdf - 667.203 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 12:40:14 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_57_2015.pdfZW_57_2015 (ZW_57_2015.pdf - 72.451 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 12:40:45 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie powierzenia obowiązków Komendanta Straży Gminnej w Nowym Korczynie
ZW_58_2015.pdfZW_58_2015 (ZW_58_2015.pdf - 2313.319 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 12:41:27 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_59_2015.pdfZW_59_2015 (ZW_59_2015.pdf - 1224.931 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 12:41:50 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_60_2015.pdfZW_60_2015 (ZW_60_2015.pdf - 70.615 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 12:42:09 Redaktor: Anna Nowak
Opis: zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Nowy Korczyn Nr 47/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn
ZW_61_2015.pdfZW_61_2015 (ZW_61_2015.pdf - 366.79 KB)
Data publikacji: 2015-12-09 12:19:26 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w sprawie spełnienia wymagań stawianych wobec przedsiębiorcy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
ZW_62_2015.pdfZW_62_2015 (ZW_62_2015.pdf - 12548.155 KB)
Data publikacji: 2015-12-09 12:33:40 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2032 oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
ZW_63_2015.pdfZW_63_2015 (ZW_63_2015.pdf - 3477.817 KB)
Data publikacji: 2015-12-09 12:35:11 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_64_2015.pdfZW_64_2015 (ZW_64_2015.pdf - 2783.609 KB)
Data publikacji: 2015-12-09 12:35:55 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_65_2015.pdfZW_65_2015 (ZW_65_2015.pdf - 391.355 KB)
Data publikacji: 2015-12-09 12:36:45 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na wykonaniu zadań pod nazwą: 1. "Przebudowa drogi gminnej nr 353041T Brzostków - Wełnin od km 0+870 do km 1+210" 2. "Przebudowa drogi gminnej nr 353049T Winiary - Czarkowy od km 4+050 do km 4+740" 3. "Przebudowa drogi gminnej nr 353010T Strożyska - Wesoła od km 0+890 do km 1+650" realizowanych 2015 r.
ZW_66_2015.pdfZW_66_2015 (ZW_66_2015.pdf - 214.225 KB)
Data publikacji: 2015-12-09 12:37:55 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę
ZW_67_2015.pdfZW_67_2015 (ZW_67_2015.pdf - 2242.59 KB)
Data publikacji: 2016-01-04 11:07:33 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_68_2015.pdfZW_68_2015 (ZW_68_2015.pdf - 362.184 KB)
Data publikacji: 2016-01-04 11:08:39 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na wykonaniu zadania pod nazwą: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego"
ZW_69_2015.pdfZW_69_2015 (ZW_69_2015.pdf - 1290.414 KB)
Data publikacji: 2016-01-05 12:05:00 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
ZW_70_2015.pdfZW_70_2015 (ZW_70_2015.pdf - 1840.528 KB)
Data publikacji: 2016-01-14 09:45:49 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl