ZW 2016
Zarządzenia Wójta z roku 2016


Załączone pliki
Z_W_1_2016.pdfZW_1_2016 (Z_W_1_2016.pdf - 564.196 KB)
Data publikacji: 2016-01-29 14:50:27 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Korczyn na lata 2016-2022
Z_W_2_2016.pdfZW_2_2016 (Z_W_2_2016.pdf - 303.238 KB)
Data publikacji: 2016-01-29 14:53:36 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Kierownika Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
Z_W_3_2016.pdfZ_W_3_2016 (Z_W_3_2016.pdf - 232.099 KB)
Data publikacji: 2016-03-04 12:59:26 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego
Z_W_4_2016.pdfZ_W_4_2016 (Z_W_4_2016.pdf - 2449.487 KB)
Data publikacji: 2016-03-04 13:00:27 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Nowy Korczyn na 2016 rok
Z_W_5_2016.pdfZ_W_5_2016 (Z_W_5_2016.pdf - 478.589 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 13:57:35 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w przyjętych zasadach rachunkowości
Z_W_6_2016.pdfZ_W_6_2016 (Z_W_6_2016.pdf - 6685.228 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 13:59:24 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2015 rok
Z_W_7_2016.pdfZ_W_7_2016 (Z_W_7_2016.pdf - 274.268 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 14:00:26 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie
Z_W_8_2016.pdfZ_W_8_2016 (Z_W_8_2016.pdf - 2076.221 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 14:01:18 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_9_2016.pdfZ_W_9_2016 (Z_W_9_2016.pdf - 514.484 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 14:02:56 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe
Z_W_10_2016.pdfZ_W_10_2016 (Z_W_10_2016.pdf - 340.068 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 14:03:45 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji
Z_W_11_2016.pdfZ_W_11_2016 (Z_W_11_2016.pdf - 2766.99 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 14:04:17 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_12_2016.pdfZ_W_12_2016 (Z_W_12_2016.pdf - 3160.555 KB)
Data publikacji: 2016-06-22 13:49:46 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_13_2016.pdfZ_W_13_2016 (Z_W_13_2016.pdf - 1827.369 KB)
Data publikacji: 2016-06-22 13:50:24 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_14_2016.pdfZ_W_14_2016 (Z_W_14_2016.pdf - 274.679 KB)
Data publikacji: 2016-06-22 13:52:00 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na terenie Gminy Nowy Korczyn
Z_W_15_2016.pdfZ_W_15_2016 (Z_W_15_2016.pdf - 312.702 KB)
Data publikacji: 2016-06-22 13:53:43 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia
Z_W_16_2016.pdfZ_W_16_2016 (Z_W_16_2016.pdf - 2082.205 KB)
Data publikacji: 2016-06-22 13:55:03 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_17_2016.pdfZ_W_17_2016 (Z_W_17_2016.pdf - 309.977 KB)
Data publikacji: 2016-06-22 13:58:35 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oględzin nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Korczyn związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Z_W_18_2016.pdfZ_W_18_2016 (Z_W_18_2016.pdf - 487.745 KB)
Data publikacji: 2016-06-22 13:59:34 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowy Korczyn
Z_W_19_2016.pdfZ_W_19_2016 (Z_W_19_2016.pdf - 2286.309 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 10:56:39 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_20_2016.pdfZ_W_20_2016 (Z_W_20_2016.pdf - 1864.741 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 10:57:26 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_21_2016.pdfZ_W_21_2016 (Z_W_21_2016.pdf - 245.128 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 10:59:15 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowy Korczyn
Z_W_22_2016.pdfZ_W_22_2016 (Z_W_22_2016.pdf - 238.714 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 11:09:03 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie uchylenia zarządzenia nr 20/2016 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 czerwca 2016 r.
Z_W_23_2016.pdfZ_W_23_2016 (Z_W_23_2016.pdf - 284.364 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 11:11:47 Redaktor: Anna Nowak
Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Nowy Korczyn
Z_W_24_2016.pdfZ_W_24_2016 (Z_W_24_2016.pdf - 3450.17 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 11:12:46 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Z_W_25_2016.pdfZ_W_25_2016 (Z_W_25_2016.pdf - 1870.665 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 13:25:49 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_26_2016.pdfZ_W_26_2016 (Z_W_26_2016.pdf - 297.894 KB)
Data publikacji: 2016-07-20 13:28:23 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie powołania komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Nowym Korczynie
Z_W_27_2016.pdfZ_W_27_2016 (Z_W_27_2016.pdf - 1958.956 KB)
Data publikacji: 2016-08-31 08:36:52 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_28_2016.pdfZ_W_28_2016 (Z_W_28_2016.pdf - 1952.668 KB)
Data publikacji: 2016-08-31 08:37:50 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_29_2016.pdfZ_W_29_2016 (Z_W_29_2016.pdf - 594.808 KB)
Data publikacji: 2016-08-31 08:38:43 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_30_2016.pdfZ_W_30_2016 (Z_W_30_2016.pdf - 1602.541 KB)
Data publikacji: 2016-08-31 08:39:21 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_31_2016.pdfZ_W_31_2016 (Z_W_31_2016.pdf - 7302.385 KB)
Data publikacji: 2016-08-31 08:41:47 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowy Korczyn za I półrocze 2016 roku
Z_W_32_2016.pdfZ_W_32_2016 (Z_W_32_2016.pdf - 1374.098 KB)
Data publikacji: 2016-08-31 09:17:33 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_33_2016.pdfZ_W_33_2016 (Z_W_33_2016.pdf - 339.88 KB)
Data publikacji: 2016-08-31 09:17:55 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 do szkół prowadzonych przez gminę Nowy Korczyn w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna"
Z_W_34_2016.pdfZ_W_34_2016 (Z_W_34_2016.pdf - 264.724 KB)
Data publikacji: 2016-08-31 09:43:40 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego
Z_W_35_2016.pdfZ_W_35_2016 (Z_W_35_2016.pdf - 2266.788 KB)
Data publikacji: 2016-09-20 10:03:18 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_36_2016.pdfZ_W_36_2016 (Z_W_36_2016.pdf - 409.145 KB)
Data publikacji: 2016-09-06 10:50:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji
Z_W_37_2016.pdfZ_W_37_2016 (Z_W_37_2016.pdf - 496.779 KB)
Data publikacji: 2016-09-06 10:51:07 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót
Z_W_38_2016.pdfZ_W_38_2016 (Z_W_38_2016.pdf - 794.762 KB)
Data publikacji: 2016-09-20 10:07:45 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_39_2016.pdfZ_W_39_2016 (Z_W_39_2016.pdf - 416.766 KB)
Data publikacji: 2016-09-06 10:51:46 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Z_W_40_2016.pdfZ_W_40_2016 (Z_W_40_2016.pdf - 1751.102 KB)
Data publikacji: 2016-09-20 10:08:59 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_41_2016.pdfZ_W_41_2016 (Z_W_41_2016.pdf - 1960.095 KB)
Data publikacji: 2016-11-03 14:43:30 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_42_2016.pdfZ_W_42_2016 (Z_W_42_2016.pdf - 426.847 KB)
Data publikacji: 2016-11-03 14:45:38 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Nowy Korczyn
Z_W_43_2016.pdfZ_W_43_2016 (Z_W_43_2016.pdf - 2051.267 KB)
Data publikacji: 2016-11-03 14:47:11 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_44_2016.pdfZ_W_44_2016 (Z_W_44_2016.pdf - 1654.809 KB)
Data publikacji: 2016-11-03 14:49:07 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_45_2016.pdfZ_W_45_2016 (Z_W_45_2016.pdf - 2390.934 KB)
Data publikacji: 2016-11-03 14:49:47 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Korczynie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Z_W_46_2016.pdfZ_W_46_2016 (Z_W_46_2016.pdf - 1216.385 KB)
Data publikacji: 2016-11-03 14:52:50 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia pożyczek z budżetu Gminy Nowy Korczyn dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nowy Korczyn na realizację na terenie Gminy zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych
Z_W_47_2016.pdfZ_W_47_2016 (Z_W_47_2016.pdf - 2410.728 KB)
Data publikacji: 2016-11-03 14:53:30 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_48_2016.pdfZ_W_48_2016 (Z_W_48_2016.pdf - 1958.616 KB)
Data publikacji: 2016-11-03 14:55:52 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie
Z_W_49_2016.pdfZ_W_49_2016 (Z_W_49_2016.pdf - 343.966 KB)
Data publikacji: 2016-11-03 14:57:56 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
Z_W_50_2016.pdfZ_W_50_2016 (Z_W_50_2016.pdf - 240.433 KB)
Data publikacji: 2016-11-03 14:59:34 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny
Z_W_51_2016.pdfZ_W_51_2016 (Z_W_51_2016.pdf - 450.298 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 07:51:47 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbioru robót "instalacja kolektorów słonecznych"
Z_W_52_2016.pdfZ_W_52_2016 (Z_W_52_2016.pdf - 1916.422 KB)
Data publikacji: 2016-11-04 07:56:39 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_52A_2016.pdfZ_W_52A_2016 (Z_W_52A_2016.pdf - 249.915 KB)
Data publikacji: 2016-11-09 07:41:37 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia nr 52/2016 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 24 października 2016 r
Z_W_53_2016.pdfZ_W_53_2016 (Z_W_53_2016.pdf - 1779.088 KB)
Data publikacji: 2016-11-09 07:48:40 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_54_2016.pdfZ_W_54_2016 (Z_W_54_2016.pdf - 948.88 KB)
Data publikacji: 2016-11-09 07:51:42 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Z_W_55_2016.pdfZ_W_55_2016 (Z_W_55_2016.pdf - 13888.978 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 10:30:12 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032 oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Korczyn na 2017 rok
Z_W_56_2016.pdfZ_W_56_2016 (Z_W_56_2016.pdf - 326.813 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 10:33:30 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki rodziców
Z_W_57_2016.pdfZ_W_57_2016 (Z_W_57_2016.pdf - 1981.744 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 10:34:17 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_58_2016.pdfZ_W_58_2016 (Z_W_58_2016.pdf - 2116.303 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 10:35:18 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_59_2016.pdfZ_W_59_2016 (Z_W_59_2016.pdf - 2391.232 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 10:36:00 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_60_2016.pdfZ_W_60_2016 (Z_W_60_2016.pdf - 322.161 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 11:21:13 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych (wyposażenia) w Urzędzie gminy w Nowym Korczynie
Z_W_61_2016.pdfZ_W_61_2016 (Z_W_61_2016.pdf - 387.325 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 11:05:53 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 roku
Z_W_62_2016.pdfZ_W_62_2016 (Z_W_62_2016.pdf - 924.093 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 11:07:28 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
Z_W_63_2016.pdfZ_W_63_2016 (Z_W_63_2016.pdf - 716.781 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 11:10:41 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_64_2016.pdfZ_W_64_2016 (Z_W_64_2016.pdf - 289.864 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 11:12:22 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych (wyposażenia) w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie
Z_W_65_2016.pdfZ_W_65_2016 (Z_W_65_2016.pdf - 1770.066 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 11:13:24 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_66_2016.pdfZ_W_66_2016 (Z_W_66_2016.pdf - 897.699 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 11:13:58 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_66A_2016.pdfZ_W_66A_2016 (Z_W_66A_2016.pdf - 950.017 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 11:14:29 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Z_W_67_2016.pdfZ_W_67_2016 (Z_W_67_2016.pdf - 357.467 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 11:18:11 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na wykonaniu zadania pod nazwą "Remont drogi gminnej nr 353045T Kawęczyn - Górnowola od km 0+360 do km 0+860 oraz od km 1+310 do km 1+610" realizowanego w 2016 r.
Z_W_68_2016.pdfZ_W_68_2016 (Z_W_68_2016.pdf - 1639.652 KB)
Data publikacji: 2017-01-09 11:18:56 Redaktor: Anna Nowak
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl