Umowa o zaopatrzenie w wodę

Załączone pliki:
Umowa o zaopatrzenie w wodę (Umowa_woda.pdf - 58.87 KB)
Data publikacji: 2021-02-10 17:35:58 Redaktor: Administrator

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl