ZW 2009
Zarządzenia Wójta Gminy Nowy Korczyn - 2009 rok

Załączone pliki:
ZW 3A/2009 (reulamin_organizacyjny_UG_NK2.PDF - 179.147 KB)
Data publikacji: 2010-01-08 12:21:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Zarządzenie Wójta Nr 1/2009 (ZW_1_2009.pdf - 294.895 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 13:09:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie przeprowadzenia kontroli utrzymania czystości i porządku oraz przestrzegania przepisów p.poż. na terenie Gminy Nowy Korczyn.
Zarządzenie Wójta Nr 2/20097 (ZW_2_2009.pdf - 300.048 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 13:22:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Zarządzenie Wójta Nr 2a/2009 (ZW_2a_2009.pdf - 283.715 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 13:24:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub likwidację środka trwałego.
Zarządzenie Wójta Nr 3/2009 (ZW_3_2009.pdf - 243.254 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 13:24:34 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Zarządzenie Wójta Nr 4/2009 (ZW_4_2009.pdf - 1301.185 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 13:26:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Zespołu Ekspertów w celu opracowania Gminnej strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowy Korczyn na lata 2009-2015.
Zarządzenie Wójta Nr 5/2009 (ZW_5_2009.pdf - 4752.293 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 13:29:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009.
Zarządzenie Wójta Nr 5a/2009 (ZW_5a_2009.pdf - 3787.556 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 13:31:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji.
Zarządzenie Wójta Nr 6/2009 (ZW_6_2009.pdf - 3398.274 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 13:47:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009.
Zarządzenie Wójta Nr 6A/2009 (ZW_6a_2009.pdf - 497.027 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 13:48:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Zarządzenie Wójta Nr 7/2009 (ZW_7_2009.pdf - 285.926 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 13:48:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 7A/2009 (ZW_7a_2009.pdf - 261.566 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 13:49:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 8/2009 (ZW_8_2009.pdf - 257.769 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 13:51:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie oceny stanu technicznego budynku ,,starej poczty'' w Nowym Korczynie przy udziale Powiatowego Nadzoru Budowlanego z Buska - Zdroju.
Zarządzenie Wójta Nr 9/2009 (ZW_9_2009.pdf - 321.293 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 13:51:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 9A/2009 (ZW_9a_2009.pdf - 515.111 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 13:52:53 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 10/2009 (ZW_10_2009.pdf - 297.747 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 13:55:43 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie na stanowisku podinspektora ds. pozyskiwania środków UE, pełniącej obowiązki Sekretarza Gminy Nowy Korczyn w okresie od 01.03.2009r. do 31.05.2009r.
Zarządzenie Wójta Nr 11/2009 (ZW_11_2009.pdf - 288.45 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 13:56:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 11A/2009 (ZW_11a_2009.pdf - 4826.048 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 13:59:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 11B/2009 (ZW_11b_2009.pdf - 526.563 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:01:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Wójta Nr 12/2009 (ZW_12_2009.pdf - 532.924 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:02:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 13/2009 (ZW_13_2009.pdf - 292.167 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:10:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 14/2009 (ZW_14_2009.pdf - 566.405 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:11:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie organizacji Zawodów Sportowo - Pożarniczych w Gminie Nowy Korczyn.
Zarządzenie Wójta Nr 14A/2009 (ZW_14a_2009.pdf - 341.526 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:13:31 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.
Zarządzenie Wójta Nr 15/2009 (ZW_15_2009.pdf - 792.17 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:15:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych celem przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień7 czerwca 2009 roku.
Zarządzenie Wójta Nr 16/2009 (ZW_16_2009.pdf - 248.197 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:16:35 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 16A/2009 (ZW_16a_2009.pdf - 255.681 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:17:56 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 17/2009 (ZW_17_2009.pdf - 292.961 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:20:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 21 maja 2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych celem przeprowadzenia glosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.
Zarządzenie Wójta Nr 17A/2009 (ZW_17a_2009.pdf - 352.866 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:22:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania ewakuacji II stopnia w sytuacji zagrożenia uszkodzeniem wałów przeciwpowodziowych na rzekach Wisła i Nida.
Zarządzenie Wójta Nr 18/2009 (ZW_18_2009.pdf - 305.293 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:23:19 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie przeprowadzenia kontroli utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowy Korczyn.
Zarządzenie Wójta Nr 19/2009 (ZW_19_2009.pdf - 296.008 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:24:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 20/2009 (ZW_20_2009.pdf - 293.285 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:26:39 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie. Komendant Straży Gminnej w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 21/2009 (ZW_21_2009.pdf - 302.008 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:28:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Wójta Nr 21a/2009 (ZW_21a_2009.pdf - 3206.599 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:38:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji.
Zarządzenie Wójta Nr 22/2009 (ZW_22_2009.pdf - 286.512 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:39:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 23/2009 (ZW_23_2009.pdf - 280.215 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:40:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 24/2009 (ZW_24_2009.pdf - 245.842 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:41:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie ustalenia dnia 12 czerwca 2009 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowy Korczyn.
Zarządzenie Wójta Nr 25/2009 (ZW_25_2009.pdf - 279.757 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:42:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 26/2009 (ZW_26_2009.pdf - 309.527 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:44:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Nowy Korczyn.
Zarządzenie Wójta Nr 27/2009 (ZW_27_2009.pdf - 276.187 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:44:53 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 28/2009 (ZW_28_2009.pdf - 525.534 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:45:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 29/2009 (ZW_29_2009.pdf - 619.294 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:49:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych, strat w gospodarstwach rolnych i działkach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi, powołanej Zarządzeniem Nr 37/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2009 roku.
Zarządzenie Wójta Nr 30/2009 (ZW_30_2009.pdf - 279.318 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:49:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 31/2009 (ZW_31_2009.pdf - 241.574 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:51:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie upoważnienia Referenta ds. Obsługi Sekretariatu, BHP i kadr poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem z upoważnienia Wójta Gminy.
Zarządzenie Wójta Nr 32/2009 (ZW_32_2009.pdf - 276.378 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:53:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania składu osobowego Komisji Gminnej do spraw oszacowania skutków klęski żywiołowej, strat w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Nowy Korczyn.
Zarządzenie Wójta Nr 33/2009 (ZW_33_2009.pdf - 1953.639 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:58:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji.
Zarządzenie Wójta Nr 33A/2009 (ZW_33a_2009.pdf - 518.577 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 14:59:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw w imieniu Wójta Gminy.
Zarządzenie Wójta Nr 34/2009 (ZW_34_2009.pdf - 879.057 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 15:02:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Piasku Wielkim i Ostrowcach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Wójta Nr 35/2009 (ZW_35_2009.pdf - 262.702 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 15:05:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 35A/2009 (ZW_35a_2009.pdf - 2320.958 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 15:07:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn.
Zarządzenie Wójta Nr 36/2009 (ZW_36_2009.pdf - 270.94 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 15:12:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 37/2009 (ZW_37_2009.pdf - 524.217 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 15:12:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 38/2009 (ZW_38_2009.pdf - 308.695 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 15:15:11 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania p.o. Dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 39/2009 (ZW_39_2009.pdf - 310.592 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 15:16:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Brzostkowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Wójta Nr 40/2009 (ZW_40_2009.pdf - 263.743 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 15:17:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 41/2009 (ZW_41_2009.pdf - 526.328 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 15:18:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 42/2009 (ZW_42_2009.pdf - 476.943 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 15:19:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 42A/2009 (ZW_42a_2009.pdf - 271.782 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 15:19:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 43/2009 (ZW_43_2009.pdf - 259.229 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 15:20:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 44/2009 (ZW_44_2009.pdf - 244.447 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 15:21:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowcach.
Zarządzenie Wójta Nr 44A/2009 (ZW_44a_2009.pdf - 250.734 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 15:22:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 45/2009 (ZW_45_2009.pdf - 253.323 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 15:23:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 45A/2009 (ZW_45a_2009.pdf - 244.334 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 15:25:30 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzostkowie.
Zarządzenie Wójta Nr 46/2009 (ZW_46_2009.pdf - 262.637 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 07:51:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 47/2009 (ZW_47_2009.pdf - 510.207 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 07:53:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 48/2009 (ZW_48_2009.pdf - 279.269 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 07:53:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 49/2009 (ZW_49_2009.pdf - 303.952 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 07:55:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków tej Komisji.
Zarządzenie Wójta Nr 50/2009 (ZW_50_2009.pdf - 271.562 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 07:56:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 51/2009 (ZW_51_2009.pdf - 545.755 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 07:57:11 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 52/2009 (ZW_52_2009.pdf - 259.401 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 07:58:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 53/2009 (ZW_53_2009.pdf - 257.57 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 07:58:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 54/2009 (ZW_54_2009.pdf - 249.337 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 07:59:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji.
Zarządzenie Wójta Nr 55/2009 (ZW_55_2009.pdf - 275.934 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:01:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót p.n. remont drogi gminnej nr 002408T Kawęczyn - Radła
Zarządzenie Wójta Nr 55A/2009 (ZW_55a_2009.pdf - 255.99 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:03:31 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Inspektor ds. Ewidencji ludności w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 56/2009 (ZW_56_2009.pdf - 261.757 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:04:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 57/2009 (ZW_57_2009.pdf - 274.46 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:08:37 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie przesunięcia środków między § w planie funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej - WFOŚ.
Zarządzenie Wójta Nr 58/2009 (ZW_58_2009.pdf - 248.274 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:09:35 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 59/2009 (ZW_59_2009.pdf - 250.866 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:11:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie oraz przeprowadzenia likwidacji wyposażenia.
Zarządzenie Wójta Nr 60/2009 (ZW_60_2009.pdf - 253.687 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:11:48 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 61/2009 (ZW_61_2009.pdf - 347.349 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:14:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót p.n. remont drogi gminnej nr 002409T Pawłów - Podlesie - Kawęczyn.
Zarządzenie Wójta Nr 62/2009 (ZW_62_2009.pdf - 751.488 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:16:19 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości położonej w Piasku Wielkim stanowiącej własność gminy Nowy Korczyn.
Zarządzenie Wójta Nr 63/2009 (ZW_63_2009.pdf - 528.933 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:17:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 64/2009 (ZW_64_2009.pdf - 252.206 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:18:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 65/2009 (ZW_65_2009.pdf - 250.861 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:19:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zastępstwa p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 65A/2009 (ZW_65a_2009.pdf - 196.97 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:21:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie upoważnienia Referenta ds. Obsługi Sekretariatu, BHP i Kadr do podpisywania faktur pod względem merytorycznym.
Zarządzenie Wójta Nr 66/2009 (ZW_66_2009.pdf - 1063.766 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:23:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Nowym Korczynie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Zarządzenie Wójta Nr 67/2009 (ZW_67_2009.pdf - 336.393 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:25:51 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru wykonania zadania p.n. Modernizacja systemu oświetlenia drogowego Gminy Nowy Korczyn spłacaną przez zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną przed i po modernizacji systemu oświetleniowego.
Zarządzenie Wójta Nr 68/2009 (ZW_68_2009.pdf - 254.538 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:26:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 69/2009 (ZW_69_2009.pdf - 8625.256 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:29:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 70/2009 (ZW_70_2009.pdf - 541.091 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:30:04 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 71/2009 (ZW_71_2009.pdf - 320.183 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:32:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru wykonania zadania p.n. Termomodernizacja i adaptacja Gminnego Ośrodka Kultury wraz z modernizacją chodników doprowadzających w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 72/2009 (ZW_72_2009.pdf - 265.452 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:33:02 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 73/2009 (ZW_73_2009.pdf - 769.984 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:34:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 74/2009 (ZW_74_2009.pdf - 284.408 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:34:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 75/2009 (ZW_75_2009.pdf - 711.86 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:36:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości położonej w Łęce stanowiącej własność gminy Nowy Korczyn.
Zarządzenie Wójta Nr 76/2009 (ZW_76_2009.pdf - 293.04 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:37:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 77/2009 (ZW_77_2009.pdf - 6866.278 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:39:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie projektu budżetu gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 78/2009 (ZW_78_2009.pdf - 292.749 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:41:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 79/2009 (ZW_79_2009.pdf - 271.087 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:43:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku Urzędu Gminy w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 80/2009 (ZW_80_2009.pdf - 277.694 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:43:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 81/2009 (ZW_81_2009.pdf - 288.21 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:44:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 82/2009 (ZW_82_2009.pdf - 280.018 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:46:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót p.n. odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łęka.
Zarządzenie Wójta Nr 83/2009 (ZW_83_2009.pdf - 282.426 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:48:02 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót p.n. odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Błotnowola - Kępa Bolesławska.
Zarządzenie Wójta Nr 84/2009 (ZW_84_2009.pdf - 244.793 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:48:51 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 85/2009 (ZW_85_2009.pdf - 291.903 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:49:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 86/2009 (ZW_86_2009.pdf - 555.242 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:50:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 87/2009 (ZW_87_2009.pdf - 523.779 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:51:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 88/2009 (ZW_88_2009.pdf - 571.153 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:52:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 89/2009 (ZW_89_2009.pdf - 1212.005 KB)
Data publikacji: 2011-02-28 08:53:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie ustalenia stawki miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Nowym Korczynie.

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl