ZW 2018
Zarządzenia Wójta z roku 2018


Załączone pliki
Z_W_1_2018.pdfZ_W_1_2018 (Z_W_1_2018.pdf - 583.763 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 09:58:43 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_2_2018.pdfZ_W_2_2018 (Z_W_2_2018.pdf - 418.695 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 09:59:12 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Nowy Korczyn w 2018 roku
Z_W_3_2018.pdfZ_W_3_2018 (Z_W_3_2018.pdf - 325.453 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 09:59:47 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_4_2018.pdfZ_W_4_2018 (Z_W_4_2018.pdf - 381.866 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:03:54 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na wykonaniu zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn, Gmina Nowy Korczyn" realizowanego w latach 2017-2018
Z_W_5_2018.pdfZ_W_5_2018 (Z_W_5_2018.pdf - 1354.336 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:07:20 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozyskiwania żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, powołania Komisji ds. przeprowadzenia konkursu oraz przyjęcia regulaminu konkursu
Z_W_6_2018.pdfZ_W_6_2018 (Z_W_6_2018.pdf - 1198.31 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:07:56 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_6A_2018.pdfZ_W_6A_2018 (Z_W_6A_2018.pdf - 1429.112 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:08:42 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_7_2018.pdfZ_W_7_2018 (Z_W_7_2018.pdf - 533.935 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:11:24 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu
Z_W_8_2018.pdfZ_W_8_2018 (Z_W_8_2018.pdf - 222 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:11:57 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_9_2018.pdfZ_W_9_2018 (Z_W_9_2018.pdf - 1947.854 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:12:43 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_10_2018.pdfZ_W_10_2018 (Z_W_10_2018.pdf - 957.108 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:13:11 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_11_2018.pdfZ_W_11_2018 (Z_W_11_2018.pdf - 6783.902 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:26:50 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2017 rok
Z_W_12_2018.pdfZ_W_12_2018 (Z_W_12_2018.pdf - 1006.165 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:29:04 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie głównego stanowiska kierowania w stałej siedzibie urzędu i zapasowym miejscu pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Nowy Korczyn
Z_W_13_2018.pdfZ_W_13_2018 (Z_W_13_2018.pdf - 1102.935 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:33:38 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_14_2018.pdfZ_W_14_2018 (Z_W_14_2018.pdf - 474.689 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:50:20 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Z_W_15_2018.pdfZ_W_15_2018 (Z_W_15_2018.pdf - 394.19 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:52:53 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Błotnowoli przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu
Z_W_16_2018.pdfZ_W_16_2018 (Z_W_16_2018.pdf - 1952.927 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:55:07 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_17_2018.pdfZ_W_17_2018 (Z_W_17_2018.pdf - 277.746 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 10:57:56 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa wsi Łęka
Z_W_18_2018.pdfZ_W_18_2018 (Z_W_18_2018.pdf - 412.911 KB)
Data publikacji: 2018-05-29 12:20:48 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Z_W_19_2018.pdfZ_W_19_2018 (Z_W_19_2018.pdf - 655.013 KB)
Data publikacji: 2018-11-27 11:57:14 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020
Z_W_20_2018.pdfZ_W_20_2018 (Z_W_20_2018.pdf - 256.371 KB)
Data publikacji: 2018-11-27 11:57:43 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie za rok 2017
Z_W_21_2018.pdfZ_W_21_2018 (Z_W_21_2018.pdf - 255.772 KB)
Data publikacji: 2018-11-27 11:58:20 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie za rok 2017
Z_W_22_2018.pdfZ_W_22_2018 (Z_W_22_2018.pdf - 1537.09 KB)
Data publikacji: 2018-11-27 11:58:52 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_23_2018.pdfZ_W_23_2018 (Z_W_23_2018.pdf - 856.678 KB)
Data publikacji: 2018-11-27 11:59:21 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowy Korczyn
Z_W_24_2018.pdfZ_W_24_2018 (Z_W_24_2018.pdf - 287.079 KB)
Data publikacji: 2018-11-27 11:59:55 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowy Korczyn
Z_W_25_2018.pdfZ_W_25_2018 (Z_W_25_2018.pdf - 1968.137 KB)
Data publikacji: 2018-11-27 12:00:35 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_26_2018.pdfZ_W_26_2018 (Z_W_26_2018.pdf - 333.746 KB)
Data publikacji: 2018-11-27 12:01:11 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 Rozporządzenia
Z_W_27_2018.pdfZ_W_27_2018 (Z_W_27_2018.pdf - 313.066 KB)
Data publikacji: 2018-11-27 12:01:55 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 Rozporządzenia
Z_W_28_2018.pdfZ_W_28_2018 (Z_W_28_2018.pdf - 356.256 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 14:03:38 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót polegających na wykonaniu zadań polegających na przebudowie dróg gminnych
Z_W_29_2018.pdfZ_W_29_2018 (Z_W_29_2018.pdf - 1563.241 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 14:05:01 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_29A_2018.pdfZ_W_29A_2018 (Z_W_29A_2018.pdf - 1930.577 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 14:08:47 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2032
Z_W_30_2018.pdfZ_W_30_2018 (Z_W_30_2018.pdf - 539.004 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 14:11:31 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Nowy Korczyn dotyczącymi przywrócenia miejscowości Nowy Korczyn praw miejskich
Z_W_31_2018.pdfZ_W_31_2018 (Z_W_31_2018.pdf - 241.773 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 10:12:33 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 74/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie
Z_W_32_2018.pdfZ_W_32_2018 (Z_W_32_2018.pdf - 1803.048 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 10:16:35 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_33_2018.pdfZ_W_33_2018 (Z_W_33_2018.pdf - 288.045 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 10:17:47 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Nowy Korczyn
Z_W_34_2018.pdfZ_W_34_2018 (Z_W_34_2018.pdf - 284.001 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 10:19:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania terenowej oraz gminnej komisji do spraw konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi przywrócenia miejscowości Nowy Korczyn praw miejskich
Z_W_35_2018.pdfZ_W_35_2018 (Z_W_35_2018.pdf - 2148.768 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 10:20:00 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_36_2018.pdfZ_W_36_2018 (Z_W_36_2018.pdf - 4964.593 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 10:20:47 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
Z_W_37_2018.pdfZ_W_37_2018 (Z_W_37_2018.pdf - 2659.073 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 10:21:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_38_2018.pdfZ_W_38_2018 (Z_W_38_2018.pdf - 274.007 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 10:22:09 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowy Korczyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Z_W_39_2018.pdfZ_W_39_2018 (Z_W_39_2018.pdf - 286.977 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 10:22:58 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie
Z_W_40_2018.pdfZ_W_40_2018 (Z_W_40_2018.pdf - 1458.518 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 10:26:22 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_41_2018.pdfZ_W_41_2018 (Z_W_41_2018.pdf - 254.615 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 10:29:16 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
Z_W_42_2018.pdfZ_W_42_2018 (Z_W_42_2018.pdf - 4999.407 KB)
Data publikacji: 2018-11-29 10:30:40 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Z_W_44_2018.pdfZ_W_44_2018 (Z_W_44_2018.pdf - 843.452 KB)
Data publikacji: 2019-03-20 14:16:39 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Z_W_45_2018.pdfZ_W_45_2018 (Z_W_45_2018.pdf - 2921.073 KB)
Data publikacji: 2019-03-20 14:17:25 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Z_W_46_2018.pdfZ_W_46_2018 (Z_W_46_2018.pdf - 2428.465 KB)
Data publikacji: 2019-03-20 14:18:06 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Z_W_47_2018.pdfZ_W_47_2018 (Z_W_47_2018.pdf - 2296.211 KB)
Data publikacji: 2019-03-20 14:19:42 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Z_W_48_2018.pdfZ_W_48_2018 (Z_W_48_2018.pdf - 8949.703 KB)
Data publikacji: 2019-03-20 14:20:47 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych
Z_W_49_2018.pdfZ_W_49_2018 (Z_W_49_2018.pdf - 10884.272 KB)
Data publikacji: 2019-03-20 14:21:50 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2019 rok
Z_W_50_2018.pdfZ_W_50_2018 (Z_W_50_2018.pdf - 331.42 KB)
Data publikacji: 2019-03-20 14:22:33 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych
Z_W_51_2018.pdfZ_W_51_2018 (Z_W_51_2018.pdf - 2863.472 KB)
Data publikacji: 2019-03-20 14:23:16 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Z_W_52_2018.pdfZ_W_52_2018 (Z_W_52_2018.pdf - 479.819 KB)
Data publikacji: 2019-03-20 14:23:50 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie
Z_W_53_2018.pdfZ_W_53_2018 (Z_W_53_2018.pdf - 377.435 KB)
Data publikacji: 2019-03-20 14:24:45 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w przyjętych zasadach rachunkowości
Z_W_54_2018.pdfZ_W_54_2018 (Z_W_54_2018.pdf - 286.519 KB)
Data publikacji: 2019-03-20 14:25:41 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Korczyn
Z_W_55_2018.pdfZ_W_55_2018 (Z_W_55_2018.pdf - 2253.379 KB)
Data publikacji: 2019-03-20 14:26:16 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Z_W_56_2018.pdfZ_W_56_2018 (Z_W_56_2018.pdf - 3932.531 KB)
Data publikacji: 2019-03-20 14:27:07 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Z_W_57_2018.pdfZ_W_57_2018 (Z_W_57_2018.pdf - 1475.203 KB)
Data publikacji: 2019-03-20 14:27:36 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Z_W_58_2018.pdfZ_W_58_2018 (Z_W_58_2018.pdf - 2333.715 KB)
Data publikacji: 2019-03-20 14:28:23 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl