ZB 2020
Zarządzenia Burmistrza z roku 2020


Załączone pliki
Z_B_1_2020.pdfZ_B_1_2020 (Z_B_1_2020.pdf - 77.792 KB)
Data publikacji: 2020-01-17 10:30:40 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu
Z_B_2_2020.pdfZ_B_2_2020 (Z_B_2_2020.pdf - 204.522 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 11:59:41 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_3_2020.pdfZ_B_3_2020 (Z_B_3_2020.pdf - 33.549 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 12:01:35 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowy Korczyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Z_B_4_2020.pdfZ_B_4_2020 (Z_B_4_2020.pdf - 391.756 KB)
Data publikacji: 2020-03-10 12:02:55 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Z_B_5_2020.pdfZ_B_5_2020 (Z_B_5_2020.pdf - 118.006 KB)
Data publikacji: 2020-03-24 12:06:22 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Z_B_6_2020.pdfZ_B_6_2020 (Z_B_6_2020.pdf - 24.504 KB)
Data publikacji: 2020-03-24 12:07:40 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie czasowego zamknięcia Targowiska Gminnego w Nowym Korczynie
Z_B_7_2020.pdfZ_B_7_2020 (Z_B_7_2020.pdf - 35.79 KB)
Data publikacji: 2020-03-24 12:08:48 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
Z_B_8_2020.pdfZ_B_8_2020 (Z_B_8_2020.pdf - 65.086 KB)
Data publikacji: 2020-03-24 12:09:55 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe
Z_B_9_2020.pdfZ_B_9_2020 (Z_B_9_2020.pdf - 377.524 KB)
Data publikacji: 2020-03-24 12:11:09 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_10_2020.pdfZ_B_10_2020 (Z_B_10_2020.pdf - 109.672 KB)
Data publikacji: 2020-06-08 14:53:06 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_11_2020.pdfZ_B_11_2020 (Z_B_11_2020.pdf - 36.263 KB)
Data publikacji: 2020-06-08 14:55:49 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie Czasowego zamknięcia Targowiska Gminnego w Nowym Korczynie
Z_B_12_2020.pdfZ_B_12_2020 (Z_B_12_2020.pdf - 414.686 KB)
Data publikacji: 2020-06-08 14:56:32 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_13_2020.pdfZ_B_13_2020 (Z_B_13_2020.pdf - 514.021 KB)
Data publikacji: 2020-06-08 14:57:04 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_14_2020.pdfZ_B_14_2020 (Z_B_14_2020.pdf - 456.226 KB)
Data publikacji: 2020-06-12 12:29:47 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_15_2020.pdfZ_B_15_2020 (Z_B_15_2020.pdf - 32.536 KB)
Data publikacji: 2020-06-12 12:31:45 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie
Z_B_16_2020.pdfZ_B_16_2020 (Z_B_16_2020.pdf - 30.904 KB)
Data publikacji: 2020-06-12 12:32:55 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostkowie
Z_B_17_2020.pdfZ_B_17_2020 (Z_B_17_2020.pdf - 40.387 KB)
Data publikacji: 2020-10-30 10:54:33 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie powołania pełniącego obowiązki Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie
Z_B_18_2020.pdfZ_B_18_2020 (Z_B_18_2020.pdf - 38.111 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 10:59:50 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Z_B_19_2020.pdfZ_B_19_2020 (Z_B_19_2020.pdf - 120.366 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 11:32:21 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Reczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020
Z_B_20_2020.pdfZ_B_20_2020 (Z_B_20_2020.pdf - 93.897 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 11:44:07 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_21_2020.pdfZ_B_21_2020 (Z_B_21_2020.pdf - 73.613 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 12:24:24 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w budynkach mieszkalnych, spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Gminy Nowy Korczyn
Z_B_22_2020.pdfZ_B_22_2020 (Z_B_22_2020.pdf - 50.703 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 12:49:11 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Z_B_23_2020.pdfZ_B_23_2020 (Z_B_23_2020.pdf - 38.093 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 12:54:45 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 30 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
Z_B_24_2020.pdfZ_B_24_2020 (Z_B_24_2020.pdf - 409.804 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 13:19:16 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_25_2020.pdfZ_B_25_2020 (Z_B_25_2020.pdf - 265.61 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 13:23:15 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_26_2020.pdfZ_B_26_2020 (Z_B_26_2020.pdf - 517.277 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 13:26:38 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie za 2019 rok
Z_B_27_2020.pdfZ_B_27_2020 (Z_B_27_2020.pdf - 544.645 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 13:31:53 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie za 2019 rok
Z_B_28_2020.pdfZ_B_28_2020 (Z_B_28_2020.pdf - 64.886 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 13:40:44 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w m. Łęka przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu
Z_B_29_2020.pdfZ_B_29_2020 (Z_B_29_2020.pdf - 444.968 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 13:43:18 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_30_2020.pdfZ_B_30_2020 (Z_B_30_2020.pdf - 240.89 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 13:46:54 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_31_2020.pdfZ_B_31_2020 (Z_B_31_2020.pdf - 42.285 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 14:21:17 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania na terenie gminy Nowy Korczyn, zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu
Z_B_32_2020.pdfZ_B_32_2020 (Z_B_32_2020.pdf - 426.957 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 14:31:44 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_33_2020.pdfZ_B_33_2020 (Z_B_33_2020.pdf - 134.003 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 14:34:28 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_34_2020.pdfZ_B_34_2020 (Z_B_34_2020.pdf - 80.781 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 14:38:09 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej w drodze bezprzetargowej
Z_B_35_2020.pdfZ_B_35_2020 (Z_B_35_2020.pdf - 391.197 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 14:44:33 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
Z_B_36_2020.pdfZ_B_36_2020 (Z_B_36_2020.pdf - 716.624 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 14:57:01 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
Z_B_37_2020.pdfZ_B_37_2020 (Z_B_37_2020.pdf - 136.667 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 15:02:51 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu
Z_B_38_2020.pdfZ_B_38_2020 (Z_B_38_2020.pdf - 55.412 KB)
Data publikacji: 2020-11-02 15:15:12 Redaktor: Marzena Sadowska
Opis: w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Z_B_39_2020.pdfZ_B_39_2020 (Z_B_39_2020.pdf - 587.946 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 12:12:09 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_40_2020.pdfZ_B_40_2020 (Z_B_40_2020.pdf - 44.797 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 12:13:43 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
Z_B_41_2020.pdfZ_B_41_2020 (Z_B_41_2020.pdf - 44.324 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 12:15:58 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych (wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy Nowy Korczyn
Z_B_42_2020.pdfZ_B_42_2020 (Z_B_42_2020.pdf - 49.178 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 12:34:15 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
Z_B_43_2020.pdfZ_B_43_2020 (Z_B_43_2020.pdf - 816.164 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 12:35:41 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_44_2020.pdfZ_B_44_2020 (Z_B_44_2020.pdf - 235.104 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 12:37:52 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_45_2020.pdfZ_B_45_2020 (Z_B_45_2020.pdf - 80.903 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 12:40:24 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie oraz wprowadzenia wykonywania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy pracy zdalnej
Z_B_46_2020.pdfZ_B_46_2020 (Z_B_46_2020.pdf - 37.518 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 12:43:00 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 10g, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń
Z_B_47_2020.pdfZ_B_47_2020 (Z_B_47_2020.pdf - 4804.768 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 12:46:07 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2021 rok
Z_B_48_2020.pdfZ_B_48_2020 (Z_B_48_2020.pdf - 711.163 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 07:39:44 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_49_2020.pdfZ_B_49_2020 (Z_B_49_2020.pdf - 639.586 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 07:40:20 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_50_2020.pdfZ_B_50_2020 (Z_B_50_2020.pdf - 101.655 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 07:42:46 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Korczyn
Z_B_51_2020.pdfZ_B_51_2020 (Z_B_51_2020.pdf - 98.523 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 07:44:02 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
Z_B_52_2020.pdfZ_B_52_2020 (Z_B_52_2020.pdf - 49.201 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 07:45:59 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowy Korczyn
Z_B_53_2020.pdfZ_B_53_2020 (Z_B_53_2020.pdf - 29.97 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 07:47:29 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
Z_B_53A_2020.pdfZ_B_53A_2020 (Z_B_53A_2020.pdf - 30.755 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 07:48:55 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
Z_B_54_2020.pdfZ_B_54_2020 (Z_B_54_2020.pdf - 402.041 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 07:50:05 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_54A_2020.pdfZ_B_54A_2020 (Z_B_54A_2020.pdf - 60.806 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 07:52:52 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Z_B_56_2020.pdfZ_B_56_2020 (Z_B_56_2020.pdf - 799.042 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 07:53:28 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_57_2020.pdfZ_B_57_2020 (Z_B_57_2020.pdf - 263.41 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 07:54:04 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Z_B_58_2020.pdfZ_B_58_2020 (Z_B_58_2020.pdf - 39.306 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 07:55:19 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie
Z_B_59_2020.pdfZ_B_59_2020 (Z_B_59_2020.pdf - 79.547 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 07:57:43 Redaktor: Administrator
Opis: zmieniające Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Gminy w Nowym Korczynie
Z_B_60_2020.pdfZ_B_60_2020 (Z_B_60_2020.pdf - 30.744 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 07:59:32 Redaktor: Administrator
Opis: w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl