ZW 2007
Zarządzenia Wójta Gminy Nowy Korczyn - 2007 rok

Załączone pliki:
Zarządzenie Wójta Nr 1/2007 (ZW_01_2007.pdf - 147.47 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 07:49:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Wójta Nr 1A/2007 (ZW_01A_2007.pdf - 862.632 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 07:54:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie
Zarządzenie Wójta Nr 2/2007 (ZW_02_2007.pdf - 2165.773 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 07:56:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007
Zarządzenie Wójta Nr 3/2007 (ZW_03_2007.pdf - 112.86 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 08:02:04 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 4/2007 (ZW_04_2007.pdf - 327.224 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 08:03:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 5/2007 (ZW_05_2007.pdf - 194.305 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 08:04:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 6/2007 (ZW_06_2007.pdf - 325.948 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 08:13:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 7/2007 (ZW_07_2007.pdf - 166.365 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 08:21:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Nowy Korczyn
Zarządzenie Wójta Nr 7a/2007 (ZW_07a_2007.pdf - 103.698 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 08:22:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
Zarządzenie Wójta Nr 8/2007 (ZW_08_2007.pdf - 180.973 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 08:24:30 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Wójta Nr 9/2007 (ZW_09_2007.pdf - 256.189 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 08:26:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 10/2007 (ZW_10_2007.pdf - 278.402 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 08:27:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 10a/2007 (ZW_10a_2007.pdf - 113.71 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 08:29:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powierzenia zarządzania samorządową instytucją kultury - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowym Korczynie
Zarządzenie Wójta Nr 11/2007 (ZW_11_2007.pdf - 169.021 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 08:32:26 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania komisji do odbioru przydomowych studzienek kanalizacyjnych w ramach realizacji inwestycji ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla Nowego Korczyna i Grotnik Dużych''
Zarządzenie Wójta Nr 12/2007 (ZW_12_2007.pdf - 271.416 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 08:33:57 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 12A/2007 (ZW_12A_2007.pdf - 107.199 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 08:35:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 12B/2007 (ZW_12b_2007.pdf - 208.522 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 08:35:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 13/2007 (ZW_13_2007.pdf - 91.167 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 08:37:02 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego.
Zarządzenie Wójta Nr 14/2007 (ZW_14_2007.pdf - 245.808 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 08:42:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do rozruchu technologicznego inwestycji pn. ,, Ekorozwój Ponidzia - aktywizacja gospodarcza Gminy Nowy Korczyn - budowa oczyszczalni i kanalizacji w m.m Grotniki Duże i Nowy Korczyn - realizowanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Zarządzenie Wójta Nr 16/2007 (ZW_16_2007.pdf - 200.045 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 09:47:31 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie określenia stawek czynszu regulowanego na lokale mieszkalne.
Zarządzenie Wójta Nr 16A/2007 (ZW_16A_2007.pdf - 269.578 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 09:49:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 16b/2007 (ZW_16b_2007.pdf - 1277.165 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 09:51:37 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowym Korczynie do bezpłatnego używania sieci kanalizacyjnej sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi.
Zarządzenie Wójta Nr 17/2007 (ZW_17_2007.pdf - 2070.832 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 09:53:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji.
Zarządzenie Wójta Nr 19/2007 (ZW_19_2007.pdf - 393.875 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 09:55:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Wójta Nr 20/2007 (ZW_20_2007.pdf - 471.374 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 09:56:04 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 21/2007 (ZW_21_2007.pdf - 221.925 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 09:57:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zasad udostępniania autobusu szkolnego na cele inne niż dowóz uczniów do szkół.
Zarządzenie Wójta Nr 22/2007 (ZW_22_2007.pdf - 347.815 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 09:59:34 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Wójta Nr 23/2007 (ZW_23_2007.pdf - 450.423 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:02:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze Gminy Nowy Korczyn w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
Zarządzenie Wójta Nr 23a/2007 (ZW_23A_2007.pdf - 415.109 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:03:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze.
Zarządzenie Wójta Nr 24/2007 (ZW_24_2007.pdf - 236.125 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:04:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 25/2007 (ZW_25_2007.pdf - 148.201 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:06:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót p.n. remont drogi gminnej nr 002407T Kawęczyn - Brzostków - wał przeciwpowodziowy.
Zarządzenie Wójta Nr 26/2007 (ZW_26_2007.pdf - 306.632 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:07:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 27/2007 (ZW_27_2007.pdf - 234.119 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:08:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania komisji do sprawdzenia zachowania się najemcy - w rozumieniu art. 685 k.c. lokalu mieszkalnego w Grotnikach Dużych.
Zarządzenie Wójta Nr 28/2007 (ZW_28_2007.pdf - 8173.812 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:11:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 29/2007 (ZW_29_2007.pdf - 99.651 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:12:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Zarządzenie Wójta Nr 30/2007 (ZW_30_2007.pdf - 149.664 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:14:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu pn. ,,Świętokrzyska potrawa świąteczna''
Zarządzenie Wójta Nr 31/2007 (ZW_31_2007.pdf - 317.556 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:14:57 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 32/2007 (ZW_32_2007.pdf - 313.094 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:16:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie oraz przeprowadzenia inwentaryzacji majątku.
Zarządzenie Wójta Nr 33/2007 (ZW_33_2007.pdf - 332.377 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:16:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 34/2007 (ZW_34_2007.pdf - 596.404 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:18:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa dla autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół na terenie Gminy Nowy Korczyn.
Zarządzenie Wójta Nr 35/2007 (ZW_35_2007.pdf - 332.264 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:19:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 36/2007 (ZW_36_2007.pdf - 243.277 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:24:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 37/2007 (ZW_37_2007.pdf - 317.085 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:25:06 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 37a/2007 (ZW_37a_2007.pdf - 272.581 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:42:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie określenia stawek czynszu regulowanego na lokale mieszkalne.
Zarządzenie Wójta Nr 38/2007 (ZW_38_2007.pdf - 163.925 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:43:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 39/2007 (ZW_39_2007.pdf - 739.477 KB)
Data publikacji: 2011-02-25 10:44:19 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady rachunkowości.

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl