ZW 2010

Zarządzenia Wójta z roku 2010


Załączone pliki:
Zarządzenie Wójta_Nr 1/2010 (ZW_1_2010.doc - 34.816 KB)
Data publikacji: 2010-03-15 11:38:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Ostrowcach przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Zarządzenie Wójta_Nr 2/2010 (ZW_2_2010.doc - 68.096 KB)
Data publikacji: 2010-03-15 11:38:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie okresowych ocen pracowników UG i kierowników jednostek organizacyjnych UG.
Zarządzenie Wójta_Nr 3/2010 (ZW_3_2010.doc - 31.232 KB)
Data publikacji: 2010-03-15 11:39:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej UG w Nowym Korczynie oraz przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych(wyposażenia)
Zarządzenie Wójta_Nr 4/2010 (ZW_4_2010.doc - 61.952 KB)
Data publikacji: 2010-03-15 11:39:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej do stosowania w UG Nowy Korczyn
Zarządzenie Wójta_Nr 5/2010 (ZW_5_2010.doc - 62.464 KB)
Data publikacji: 2010-03-15 11:40:05 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej do stosowania w gminnych jednostakch organizacyjnych UG w Nowym Korczynie
Instrukcja kancelaryjna do zw4 i zw5 (Instrukcja_kancelaryjna do_zw4_i_zw5.pdf - 621.943 KB)
Data publikacji: 2010-03-15 11:41:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Zarządzenie Wójta Nr 6/2010 (ZW_6_2010.doc - 24.064 KB)
Data publikacji: 2010-03-15 11:44:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie utworzenia regulaminu organizacyjnego UG w Nowym Korczynie.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 2010 do zw6 (REGULAMIN_ORGANIZACYJNY_2010_do_6.pdf - 195.68 KB)
Data publikacji: 2010-03-15 11:45:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Zarządzenie Wójta Nr 7/2010 (ZW_7_2010.doc - 24.576 KB)
Data publikacji: 2010-03-15 11:45:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 8/2010 (ZW_8_2010.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2010-03-15 11:46:16 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Nowym Korczynie
Zarządzenie Wójta Nr 9/2010 (ZW_9_2010.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2010-03-15 11:46:38 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie p.o. Dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Starym Korczynie (p.B.Kruk)
Zarządzenie Wójta Nr 10/2010 (ZW_10_2010.doc - 24.064 KB)
Data publikacji: 2010-03-15 11:46:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie p.o. Dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Brzostkowie (p.J.Chaczyk)
Zarządzenie Wójta Nr 11/2010 (ZW_11_2010.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2010-03-15 11:47:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie p.o. Dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Ostrowcach (p.J.Kliś)
Zarządzenie Wójta Nr 12/2010 (ZW_12_2010.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2010-03-15 11:47:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie p.o. Dyrektora Publicznej szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie
Zarządzenie Wójta Nr 13/2010 (ZW_13_2010.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2010-03-15 11:47:43 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Nowy Korczyn w celu wyboru sołtysa
Zarządzenie Wójta Nr 14/2010 (ZW_14_2010.doc - 67.584 KB)
Data publikacji: 2010-03-17 09:53:43 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W celu powołania komisji przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej komisji.
Zarządzenie Wójta Nr 15/2010 (ZW_15_2010.doc - 38.912 KB)
Data publikacji: 2010-03-17 09:54:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości położonej w Piasku Wielkim stanowiącej własność gminy Nowy Korczyn
Zarządzenie Wójta Nr 16/2010 (ZW_16_2010.doc - 26.112 KB)
Data publikacji: 2010-03-17 09:54:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 17/2010 (ZW_17_2010.doc - 28.672 KB)
Data publikacji: 2010-04-21 08:17:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferenta na ,, dostawę środków czystości na potrzeby UG w Nowym Korczynie".
Zarządzenie Wójta Nr 18/2010 (ZW_18_2010.docx - 11.804 KB)
Data publikacji: 2010-04-21 08:17:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 19/2010 (ZW_19_2010.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2010-04-21 08:17:53 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie organizacji kancelarii tajnej.
Zarządzenie Wójta Nr 20/2010 (ZW_20_2010.doc - 24.576 KB)
Data publikacji: 2010-04-21 08:18:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.
Zarządzenie Wójta Nr 21/2010 (ZW_21_2010.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2010-04-21 08:18:30 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.
Zarządzenie Wójta Nr 22/2010 (ZW_22_2010.doc - 31.232 KB)
Data publikacji: 2010-04-21 08:18:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie polecenia pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego.
Zarządzenie Wójta Nr 23/2010 (ZW_23_2010.docx - 11.94 KB)
Data publikacji: 2010-04-21 08:18:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 24/2010 (ZW_24_2010.docx - 11.543 KB)
Data publikacji: 2010-04-21 08:19:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 25A/2010 (ZW_25A_2010.docx - 11.673 KB)
Data publikacji: 2010-04-21 08:19:31 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 26/2010 (ZW_26_2010.doc - 25.088 KB)
Data publikacji: 2010-04-21 08:19:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferenta na ,, Wymianę pokrycia dachowego w budynku remizy strażackiej w Piasku Wielkim, Gmina Nowy Korczyn".
Zarządzenie Wójta Nr 27/2010 (ZW_27_2010.docx - 11.747 KB)
Data publikacji: 2010-05-11 14:34:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 28/2010 (ZW_28_2010.docx - 11.627 KB)
Data publikacji: 2010-05-11 14:35:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 30/2010 (ZW_30_2010.doc - 26.624 KB)
Data publikacji: 2010-05-11 14:36:39 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Nowym Korczynie (kierownik USC)
Zarządzenie Wójta Nr 31/2010 (ZW_31_2010.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2010-05-11 14:37:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 1 ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych.
Zarządzenie Wójta Nr 32/2010 (ZW_32_2010.docx - 14.626 KB)
Data publikacji: 2010-05-11 14:37:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku : samodzielne stanowisko ds. Obsługi Informatycznej Urzędu i Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
Zarządzenie Wójta Nr 33/2010 (ZW_33_2010.doc - 24.064 KB)
Data publikacji: 2010-05-11 14:37:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie ustalenia dnia 4 maja 2010 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników UG Nowy Korczyn.
Zarządzenie Wójta Nr 34/2010 (ZW_34_2010.docx - 11.302 KB)
Data publikacji: 2010-05-11 14:38:14 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 41/2010 (ZW_41_2010.doc - 24.064 KB)
Data publikacji: 2010-05-11 14:39:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Nowy Korczyn miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP.
Zarządzenie Wójta Nr 42/2010 (ZW_42_2010.doc - 30.72 KB)
Data publikacji: 2010-05-14 12:48:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Badrzychowice w celu wyboru sołtysa
Zarządzenie Wójta Nr 43/2010 (ZW_43_2010.doc - 25.6 KB)
Data publikacji: 2010-05-11 14:40:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji do odbioru robót zadania pn. ,, Wymiana pokrycia dachowego w budynku remizy strażackiej w Piasku Wielkim, gmina Nowy Korczyn"
Zarządzenie Wójta Nr 29/2010 (ZW_29_2010.pdf - 9841.888 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:43:46 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w UG w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 35/2010 (ZW_35_2010.pdf - 118.489 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:44:12 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 36/2010 (ZW_36_2010.pdf - 4770.807 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:46:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie Powołania komisji Przetargowej i określenie organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji(kredyt)
Zarządzenie Wójta Nr 37/2010 (ZW_37_2010.pdf - 168.259 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:46:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie Powołania komisji do przeprowadzenia wyboru wykonawcy na wykonanie prac remontowych: wymiany pokrycia dachowego na budynku szkoły Podstawowej w Ostrowcach wartośc powyżej 1400 Euro
Zarządzenie Wójta Nr 38/2010 (ZW_38_2010.pdf - 4726.31 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:47:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie Powołania komisji Przetargowej i określenie organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej Komisji
Zarządzenie Wójta Nr 39/2010 (ZW_39_2010.pdf - 147.764 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:48:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 40/2010 (ZW_40_2010.pdf - 123.692 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:48:44 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym UG w Nowym Korczynie
Zarządzenie Wójta Nr 45/2010 (ZW_45_2010.pdf - 524.548 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:49:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 46/2010 (ZW_46_2010.pdf - 152.52 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:50:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 47/2010 (ZW_47_2010.pdf - 128.741 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:50:34 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 48/2010 (ZW_48_2010.pdf - 189.911 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:51:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru wykonawcy projektu budowlanego p.n. ,, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr. 771 Wiślica Strożyska na odcinku od m. Strożyska do skrzyżowania z drogą nr.973 polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z przebudową nawierzchni od km 6+300 do km 8+516 dł. 2.216."
Zarządzenie Wójta Nr 50/2010 (ZW_50_2010.pdf - 171.501 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:51:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego(Andrzej Piotrowski)
Zarządzenie Wójta Nr 51/2010 (ZW_51_2010.pdf - 536.164 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:51:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 52/2010 (ZW_52_2010.pdf - 1168.559 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:52:27 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 54/2010 (ZW_54_2010.pdf - 162.247 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:52:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania składu osobowego Komisji do spraw oszacowania skutków klęski żywiołowej, strat w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Nowy Korczyn.
Zarządzenie Wójta Nr 55/2010 (ZW_55_2010.pdf - 146.441 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:53:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 56/2010 (ZW_56_2010.pdf - 152.23 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:53:25 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji do oceny oferenta i wyboru oferenta na ,,wymianę pokrycia dachowego w budynku dawnego Urzędu gminy" w Błotnowoli Gmina Nowy Korczyn.
Zarządzenie Wójta Nr 57/2010 (ZW_57_2010.pdf - 1168.559 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:53:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Wójta Nr 58/2010 (ZW_58_2010.pdf - 145.736 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:54:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 58a/2010 (ZW_58a_2010.pdf - 145.651 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:54:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie Utworzenia gminnego Biura Spisowego w Nowym Korczynie
Zarządzenie Wójta Nr 59/2010 (ZW_59_2010.pdf - 153.635 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:55:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej powołanej do wyboru na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 59a/2010 (ZW_59a_2010.pdf - 104.921 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:56:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Nowy Korczyn.
Zarządzenie Wójta Nr 60/2010 (ZW_60_2010.pdf - 115.685 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:57:21 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 60a/2010 (ZW_60a_2010.pdf - 175.366 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:57:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęski żywiołowej, strat w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Nowy Korczyn.
Zarządzenie Wójta Nr 61/2010 (ZW_61_2010.pdf - 132.301 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:58:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 62/2010 (ZW_62_2010.pdf - 151.671 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:59:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 63/2010 (ZW_63_2010.pdf - 160.456 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 13:59:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 64/2010 (ZW_64_2010.pdf - 161.312 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:00:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 65/2010 (ZW_65_2010.pdf - 142.95 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:01:27 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 66/2010 (ZW_66_2010.pdf - 112.715 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:01:45 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 67/2010 (ZW_67_2010.pdf - 108.906 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:02:43 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostkowie
Zarządzenie Wójta Nr 68/2010 (ZW_68_2010.pdf - 109.833 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:03:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowcach
Zarządzenie Wójta Nr 69/2010 (ZW_69_2010.pdf - 113.632 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:03:18 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 70/2010 (ZW_70_2010.pdf - 142.242 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:03:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej powołanej do wyboru na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 71/2010 (ZW_71_2010.pdf - 159.597 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:04:02 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 72/2010 (ZW_72_2010.pdf - 122.429 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:05:15 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 73/2010 (ZW_73_2010.pdf - 136.714 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:05:34 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 75/2010 (ZW_75_2010.pdf - 156.11 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:06:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 76/2010 (ZW_76_2010.pdf - 114.072 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:06:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 77/2010 (ZW_77_2010.pdf - 140.494 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:07:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 78/2010 (ZW_78_2010.pdf - 187.264 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:08:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jedoosobowego działania Dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 79/2010 (ZW_79_2010.pdf - 123.192 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:09:11 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 80/2010 (ZW_80_2010.pdf - 123.419 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:09:50 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 80a/2010 (ZW_80a_2010.pdf - 155.458 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:10:36 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 81/2010 (ZW_81_2010.pdf - 210.763 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:11:22 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferenta na realizację zadania polegającego na wykonaniu aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej w miejscowości Nowy Korczyn.
Zarządzenie Wójta Nr 82/2010 (ZW_82_2010.pdf - 741.684 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:12:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 1 ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości komunalnych.
Zarządzenie Wójta Nr 83/2010 (ZW_83_2010.pdf - 137.711 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:12:39 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 84/2010 (ZW_84_2010.pdf - 153.677 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:13:02 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 85/2010 (ZW_85_2010.pdf - 146.373 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:13:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej powołany do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie (Kierownik USC)
Zarządzenie Wójta Nr 86/2010 (ZW_86_2010.pdf - 1115.568 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:14:17 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku: Młodszy Strażnik w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 87/2010 (ZW_87_2010.pdf - 158.941 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:14:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 88/2010 (ZW_88_2010.pdf - 156.647 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:15:08 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 89/2010 (ZW_89_2010.pdf - 161.486 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:15:52 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 90/2010 (ZW_90_2010.pdf - 216.908 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:16:33 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej komisji (Strożyska)
Zarządzenie Wójta Nr 91/2010 (ZW_91_2010.pdf - 220.943 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:17:37 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej komisji
Zarządzenie Wójta Nr 92/2010 (ZW_92_2010.pdf - 120.6 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:18:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 93/2010 (ZW_93_2010.pdf - 628.046 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:18:40 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 94/2010 (ZW_94_2010.pdf - 151.398 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:19:00 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 95/2010 (ZW_95_2010.pdf - 599.911 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:20:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Publiczej Szkoły Podstawowej w Ostrowcach.
Zarządzenie Wójta Nr 96/2010 (ZW_96_2010.pdf - 611.687 KB)
Data publikacji: 2010-10-18 14:21:07 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Publiczej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 97/2010 (ZW_97_2010.pdf - 589.243 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:41:53 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Publiczej Szkoły Podstawowej w Brzostkowie.
Zarządzenie Wójta Nr 98/2010 (ZW_98_2010.pdf - 604.754 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:43:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Publiczej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 99/2010 (ZW_99_2010.pdf - 135.412 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:44:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 100/2010 (ZW_100_2010.pdf - 122.484 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:45:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 101/2010 (ZW_101_2010.pdf - 123.319 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:47:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 102/2010 (ZW_102_2010.pdf - 137.21 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:47:56 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 103/2010 (ZW_103_2010.pdf - 169.022 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:49:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: Zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Nowy Korczyn nr. 95 z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowcach.
Zarządzenie Wójta Nr 104/2010 (ZW_104_2010.pdf - 171.21 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:50:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: Zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Nowy Korczyn nr. 96 z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 105/2010 (ZW_105_2010.pdf - 168.729 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:51:24 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: Zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Nowy Korczyn nr. 97 z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzostkowie.
Zarządzenie Wójta Nr 106/2010 (ZW_106_2010.pdf - 169.019 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:52:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: Zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Nowy Korczyn nr. 97 z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzostkowie.
Zarządzenie Wójta Nr 107/2010 (ZW_107_2010.pdf - 194.39 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:53:11 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: w celu powołania Komisji Przetargowej i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej komisji.
Zarządzenie Wójta Nr 108/2010 (ZW_108_2010.pdf - 158.235 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:53:58 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Nowy Korczyn w wyniku powodzi w maju i w czerwcu 2010r.
Zarządzenie Wójta Nr 110/2010 (ZW_110_2010.pdf - 155.501 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:54:20 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 111/2010 (ZW_111_2010.pdf - 120.054 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:54:42 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 112/2010 (ZW_112_2010.pdf - 575.489 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:55:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 113/2010 (ZW_113_2010.pdf - 223.645 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:56:03 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie tworzenia na terenie Gminy Nowy Korczyn zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny.
Zarządzenie Wójta Nr 114/2010 (ZW_114_2010.pdf - 182.439 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:56:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji i określenia organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej komisji.
Zarządzenie Wójta Nr 114a/2010 (ZW_114a_2010.pdf - 149.182 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:56:49 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UG w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 115/2010 (ZW_115_2010.pdf - 4337.235 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:58:02 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetargowej i określenia organizacji trybu pracy oraz zakresów członków tej Komisji.
Zarządzenie Wójta Nr 115a/2010 (ZW_115a_2010.pdf - 619.045 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:58:41 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 116/2010 (ZW_116_2010.pdf - 140.568 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:59:23 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 117/2010 (ZW_117_2010.pdf - 165.921 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 07:59:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 118/2010 (ZW_118_2010.pdf - 120.983 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:00:09 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 118a/2010 (ZW_118a_2010.pdf - 154.173 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:00:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie ustalenia składu Komisji Rekrutacyjnej powołanej do naboru na wolne miejsce urzędnicze w UG w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 119/2010 (ZW_119_2010.pdf - 964.891 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:01:01 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji do weryfikacji zgromadzonej dokumentacji związanej z szacowania szkód powodziowych.
Zarządzenie Wójta Nr 120/2010 (ZW_120_2010.pdf - 614.191 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:02:04 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania komisji do zweryfikowania budzących wątpliwości co do rzetelności oraz niekompletności protokołów związanych z szacowaniem szkód powodziowych.
Zarządzenie Wójta Nr 121/2010 (ZW_121_2010.pdf - 4055.006 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:03:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetergowej i określenia organizacji trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków tej komisji.
Zarządzenie Wójta Nr 122/2010 (ZW_122_2010.pdf - 4098.807 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:05:59 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji Przetergowej i określenia organizacji trybu pracy oraz zakresu obowiązków tej komisji.
Zarządzenie Wójta Nr 123/2010 (ZW_123_2010.pdf - 686.574 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:06:29 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 124/2010 (ZW_124_2010.pdf - 166.66 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:07:51 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru wykonania zadania p.n. Termomodernizacja i adaptacja GOK wraz z modernizacją chodników doprowadzających w Nowym Korczynie.
Zarządzenie Wójta Nr 125/2010 (ZW_125_2010.pdf - 541.056 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:08:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 126/2010 (ZW_126_2010.pdf - 151.01 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:09:30 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 127/2010 (ZW_127_2010.pdf - 158.417 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:10:19 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 128/2010 (ZW_128_2010.pdf - 138.672 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:10:55 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 130/2010 (ZW_130_2010.pdf - 162.489 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:11:13 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 131/2010 (ZW_131_2010.pdf - 119.919 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:11:34 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 132/2010 (ZW_132_2010.pdf - 107.734 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:12:32 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania Komisji
Zarządzenie Wójta Nr 133/2010 (ZW_133_2010.pdf - 637.024 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:13:10 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Zarządzenie Wójta Nr 134/2010 (ZW_134_2010.pdf - 168.268 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:13:47 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie upoważnienia pracownika Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Nowym Korczynie do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej (Krystyna Szafraniec)
Zarządzenie Wójta Nr 135/2010 (ZW_135_2010.pdf - 165.249 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:14:28 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie powołania zebrania wiejskiego w Sołectwie Błotnowola w celu wyboru sołtysa.
Zarządzenie Wójta Nr 136/2010 (ZW_136_2010.pdf - 172.887 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:14:54 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Nowym Korczynie do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej(Elżbieta Rączka)
Zarządzenie Wójta Nr 137/2010 (ZW_137_2010.pdf - 179.236 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:15:19 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Nowym Korczynie do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej (Genowefa Borek)
Zarządzenie Wójta Nr 138/2010 (ZW_138_2010.pdf - 323.848 KB)
Data publikacji: 2010-10-20 08:15:43 Redaktor: Andrzej Piotrowski
Opis: W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej.

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie
ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 23 45 434 fax. 41 23 45 401
www.nowykorczyn.pl