NAZWA: Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie

RODZAJ: Gmina miejska

ADRES:
ul. Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn

NIP: 655-10-99-434
REGON: 000545248

KONTAKT:
Telefon 41 23 45 404
Fax 41 23 45 401
Adres e-mailgmina@nowykorczyn.pl

Burmistrz:
Paweł Zagaja
Telefon 41 23 45 405

Z-ca Burmistrza:
Piotr Strach
Telefon 41 23 45 408
Adres e-mailwicewojt@nowykorczyn.pl

SEKRETARZ:
Bartosz Świetnicki
Telefon 41 23 45 407
Adres e-mailsekretarz@nowykorczyn.pl

SKARBNIK:
Joanna Parlak
Telefon 41 23 45 410
Adres e-mailskarbnik@nowykorczyn.pl

Dodatkowe informacje:
Numer konta:
Bank Spółdzielczy Kielce
O/Nowy Korczyn
11849300040130020002310005

godziny otwarcia urzędu
od poniedziałku do piątku w godz:
7.00-15.00

 

Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn
NIP: 655-10-99-434
REGON: 000545248

Gmina Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn
NIP: 655-18-75-335
REGON: 291010429