Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 lipca 2021r.

2021-07-20 14:38:32 Aktualności

W sprawie zebrania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w miejscowości Piasek Wielki więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 lipca 2021r.

2021-07-14 12:36:03 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach w Rzegocinie i Górnowoli.
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 marca 2021r.

2021-07-12 10:47:36 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 lipca 2021r.

2021-07-07 14:32:16 Aktualności

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 4/21 z dnia 28.05.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn wpłynęły odwołania. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 lipca 2021r.

2021-07-02 12:52:11 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej w miejscowości Strożyska więcej»

Zawiadomienie Starosty Buskiego

2021-07-02 12:40:43 Aktualności

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonych w obrębie Sępichów gm. Nowy Korczyn poprzez udzielenie zezwolenia na podwieszenie kabla światłowodowego nie może zostać zakończone w określonym terminie. Powyższe uzasadnione jest koniecznością uzgodnienia decyzji administracyjnej z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. więcej»

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

2021-06-18 15:00:28 Aktualności

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach zawiadamia o wydaniu decyzji na wykonanie nieinwazyjnych badań archeologicznych powierzchniowych w ramach krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami więcej»

Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

2021-06-18 14:26:47 Aktualności

o przystąpieniu do aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego województwa Świętokrzyskiego więcej»

Wykaz działek przeznaczonych do nabycia nieodpłatnego na rzecz Gminy Nowy Korczyn

2021-06-17 11:00:48 Aktualności

Wykaz działek przeznaczonych do nabycia nieodpłatnego na rzecz Gminy Nowy Korczyn położonych w obrębie Parchocin więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 9 czerwca 2021r.

2021-06-14 12:20:48 Aktualności

Zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rolniczym wykorzystaniu odpadów na części działki nr ew. 293 obręb Gadawa, gmina Busko-Zdrój. więcej»