Ogłoszenie

2023-11-30 11:55:17 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn wykłada do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta karty inwentaryzacyjne dla niżej wymienionych działek celem uregulowania stanu prawnego, w obrębie Czarkowy. więcej»

Ogłoszenie o przetargu

2023-11-22 14:43:33 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Grotniki Duże w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na czas 3 lat. więcej»

Zarządzenie nr 53/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn

2023-11-02 13:41:52 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Nowym Korczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu więcej»

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

2023-10-31 13:34:38 Aktualności

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia o możliwości ponownego zapoznania się z dokumentacją projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 leżących na terenie województwa świętokrzyskiego. więcej»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

2023-10-26 12:24:18 Aktualności

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 23 października 2023r.

2023-10-24 07:45:00 Aktualności

Zawiadamiam że na wniosek P4 sp. zo.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości kawęczyn. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 18 października 2023r.

2023-10-20 13:38:47 Aktualności

Zawiadamiam że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Słupia - Nowy Korczyn. więcej»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

2023-10-18 13:25:00 Aktualności

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia o możliwości ponownego zapoznania się z dokumentacją projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 leżących na terenie województwa świętokrzyskiego. więcej»

INFORMACJA o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Nowy Korczyn

2023-10-13 14:53:46 Aktualności

W dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023r. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 2 października 2023r.

2023-10-04 07:48:20 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Korczynie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - obręb Rzegocin i obręb Górnowola. więcej»