Zawiadomienie Starosty Buskiego

2021-01-19 13:20:01 Aktualności

Starosta Buski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Korczyn więcej»

Ogłoszenie o II przetargu

2021-01-11 09:24:59 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

2020-12-29 21:53:43 Aktualności

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w obrębie terenu gmin Nowy Korczyn, Wiślica i Busko-Zdrój dla przedsięwzięcia polegającego na podwieszeniu ok 15 km sieci światłowodowej na istniejącej podbudowie słupowej. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 29 grudnia 2020 r.

2020-12-29 08:41:08 Aktualności

o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Aneksu nr 1 Aneks do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Korczyn więcej»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

2020-12-09 07:36:45 Aktualności

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dlan/w obszarów Natura 2000 leżących na terenie województwa świętokrzyskiego. więcej»

Zapytanie ofertowe

2020-12-07 13:45:49 Aktualności

Dostawa paliw płynnych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego więcej»

Ogłoszenie

2020-11-30 08:13:03 Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowy Korczyn na 2021 rok”. więcej»

Obwieszczenie Starosty Buskiego

2020-11-26 11:40:08 Aktualności

Starosta Buski zawiadamia o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 01 miasta Nowy Korczyn, poprzez udzielenie inwestorowi zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego
więcej»

Zawiadomienie

2020-11-16 13:31:40 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW w miejscowości ucisków więcej»

Zawiadomienie Starosty Buskiego

2020-11-09 14:04:36 Aktualności

Zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej obrębu Nowy Korczyn o łącznej powierzchni 19,41 ha nie może zostać zakończone w terminie 30.10.2020 r. z uwagi na konieczność zgromadzenia całości materiału dowodowego, w tym przesłuchania świadków.
więcej»