Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-06-29 13:58:36 Aktualności

Zawiadamiam że dnia 29.06.2018 r. została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn w ramach zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój-Nowy Korczyn-Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle"
więcej»

Obwieszczenie

2018-06-28 14:32:05 Aktualności

Zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich podłoża projektowanego mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami, Gminy Nowy Korczyn i Gręboszów, powiat buski i dąbrowski, województwo świętokrzyskie i małopolskie". więcej»

Zapytanie ofertowe nr 6/2018

2018-06-28 14:20:14 Aktualności

Zakup wyposażenie punktu przedszkolnego w ramach projektu pn.: Punkt Przedszkolny w Brzostkowie" więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-06-07 14:30:17 Aktualności

Zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowia obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn w ramach zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój-Nowy Korczyn-Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-06-06 13:49:28 Aktualności

Zakup wyposażenia Punktu Przedszkolnego zgodnie z opisem w załączniku nr 1 więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-06-01 18:18:41 Aktualności

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę parasoli ogrodowych oraz zestawów mebli ogrodowych do miejscowości Nowy Korczyn. więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-05-30 11:42:11 Aktualności

Zakup wyposażenia Punktu Przedszkolnego w ramach projektu pn.:"Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie" więcej»

Zapytanie ofertowe

2018-05-29 13:52:39 Aktualności

Zakup wyposażenia Punktu Przedszkolnego w ramach projektu pn.:"Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzostkowie" więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-05-28 21:23:49 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Ostrowce Gmina Nowy Korczyn-Ostrowce B"
więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-05-28 21:22:11 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Ostrowce Gmina Nowy Korczyn - Ostrowce A"
więcej»