Przetarg na sprzedaż samochodu marki POLONEZ

2009-02-17 22:48:32 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn
Ogłasza ustny przetarg na sprzedaż samochodu marki
POLONEZ
więcej»

OBWIESZCZENIE - Znak:GKB-7639/3/09

2009-01-21 22:07:44 Aktualności

W sprawie przebudowy kompleksu stadionowego, rozbudowie budynku muszli koncertowej o zespół szatniowo -administracyjny wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej w Nowym Korczynie więcej»

OBWIESZCZENIE - Znak:GKB-7639/1/09

2009-01-21 16:40:32 Aktualności

W sprawie budowy wodociągu tranzytowego „NIDA 2000” na odcinku Nowy Korczyn-Solec Zdrój. więcej»

OBWIESZCZENIE - Znak:GKB-7639/2/09

2009-01-21 16:36:17 Aktualności

W sprawie budowy chodnika dla pieszych więcej»

OBWIESZCZENIE - Znak:GKB-7331-CP-1/09

2009-01-21 16:31:48 Aktualności

W sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej „PLUS GSM” więcej»

O G Ł O S Z E N I E

2008-12-31 12:39:08 Aktualności

Ogłoszenie więcej»

O G Ł O S Z E N I E

2008-11-04 19:49:14 Aktualności

Urząd Gminy w Nowym Korczynie ogłasza nabór ofert na wykonanie renowacji płyty boiska sportowego więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 03.11.2008r.

2008-11-03 21:28:21 Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 4a, art.31, art.32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) więcej»

O B W I E S Z C Z E N I E

2008-11-03 21:26:08 Aktualności

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia więcej»

Informacja o wyniku wyboru

2008-10-16 06:52:39 Aktualności

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie więcej»