Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 31 sierpnia 2021 roku

2021-08-31 10:40:54 Aktualności

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych w drodze przetargu
więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2021-08-27 12:45:05 Aktualności

Zawiadamiam strony postępowania że na wniosek Pana Jacka Kamińskiego, Biuro Projektów Nafta-Gaz Sp z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu Swarzów-Grzybów - przekroczenie rzeki Wisły. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 sierpnia 2021r.

2021-08-27 10:20:34 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 18sierpnia 2021r.

2021-08-25 22:44:12 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
więcej»

Zarządzenie nr 46/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 17 sierpnia 2021 roku

2021-08-17 10:35:47 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
więcej»

Ogłoszenie

2021-08-16 11:01:56 Aktualności

Nieodpłatne drewno z powalonych drzew więcej»

Zapytanie sondaż rynku

2021-08-03 15:16:00 Aktualności

Dowóz ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Nowy Korczyn do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w roku szkolnym 2021/2022” więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 20 lipca 2021r.

2021-07-20 14:38:32 Aktualności

W sprawie zebrania materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w miejscowości Piasek Wielki więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 lipca 2021r.

2021-07-14 12:36:03 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach w Rzegocinie i Górnowoli.
więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 marca 2021r.

2021-07-12 10:47:36 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»