Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2018-08-03 23:40:02 Aktualności

Wójtt Gminy Solec-Zdrój zawiadamia strony postępowania że na wniosek Powiatu Buskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej Piasek Wielki-Zagajów-Chinków-Strażnik-Solec Zdrój
więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn z dnia 1 sierpnia 2018r.

2018-08-01 15:23:07 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”

2018-08-01 13:36:13 Aktualności

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „e-Pracownie WŚ”). więcej»

Gmina Nowy Korczyn rozpoczyna program partnerski dotyczący wdrożenia e-usług

2018-07-28 11:06:46 Aktualności

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn.
"Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w
gminach Stopnica, Wiślica, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów" więcej»

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

2018-07-23 14:25:53 Aktualności

Zawiadamiam o wydanej decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża projektowanego mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami gminy: Nowy Korczyn i Gręboszów. więcej»

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Busko-Zdrój

2018-07-10 13:36:40 Aktualności

Dnia 02.07.2018 r. została wydana decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie granic obszaru górniczego dla złoża wód leczniczych, zmianie okresu wydobywania kopaliny, rozbudowie ujęcia wód leczniczych Dobrowoda G-1. więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-06-29 13:58:36 Aktualności

Zawiadamiam że dnia 29.06.2018 r. została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn w ramach zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój-Nowy Korczyn-Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle"
więcej»

Obwieszczenie

2018-06-28 14:32:05 Aktualności

Zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich podłoża projektowanego mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami, Gminy Nowy Korczyn i Gręboszów, powiat buski i dąbrowski, województwo świętokrzyskie i małopolskie". więcej»

Zapytanie ofertowe nr 6/2018

2018-06-28 14:20:14 Aktualności

Zakup wyposażenie punktu przedszkolnego w ramach projektu pn.: Punkt Przedszkolny w Brzostkowie" więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Korczyn

2018-06-07 14:30:17 Aktualności

Zawiadamiam strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowia obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn w ramach zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój-Nowy Korczyn-Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle" więcej»