Obwieszczenie ZITŚ.6733.7.2013.2014

2014-01-10 13:44:59 Aktualności

- budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, zasilanej ze stacji transformatorowej Łęka II, wraz z demontażem, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych :
więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty ZITŚ.7021. 21 .2013

2013-12-10 09:25:45 Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji o wartości poniżej 14 000 Euro. więcej»

Zaproszenie do złozenie oferty cenowej

2013-12-03 15:50:21 Aktualności

Wykonanie projektu graficznego oraz emisję publikacji w prasie regionalnej dla Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Grotniki Duże, Pawłów, Brzostków gmina Nowy Korczyn oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków”

więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6220.2.2013

2013-11-29 12:04:33 Aktualności

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „budowa tuczarni dla trzody chlewnej o obsadzie 9600 sztuk(warchlaki 252 DJP, tuczniki 672 DJP) oraz budowie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie miejscowości Piasek Wielki na działkach nr ewid.601/12 i 853”.
więcej»

OBWIESZCZENIE z dnia 13.11.2013r.

2013-11-13 14:26:36 Aktualności

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.6.2013

2013-11-08 13:47:12 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.6.2013 z dnia 08.11.2013r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie publicznych urządzeń do przesyłania energii elektrycznej dla inwestycji pn: przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, zasilanej ze stacji Łęka III więcej»

Zawiadomoenie ZITŚ.7639.2.10.2011.2013

2013-10-30 15:03:16 Aktualności

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa więcej»

Zaproszenie do złozenie oferty cenowej II

2013-10-10 14:46:45 Aktualności

Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy na 2014 rok dotyczących projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

2013-10-08 13:47:09 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: Nieruchomość rolna położona w Uciskowie.
więcej»

Zaproszenie do złozenie oferty cenowej

2013-09-10 21:39:46 Aktualności

Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy na 2014 rok dotyczących projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” więcej»