Obwieszczenie z dnia 12.2.2013

2013-02-13 13:24:33 Aktualności

o wydaniu postanowienia ustalającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebraniu materiału dowodowego
więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.4.2012

2013-01-25 08:50:01 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2013-01-22 12:45:39 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: więcej»

Ogłoszenie o konkursie ofert

2013-01-22 12:20:11 Aktualności

otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania realizacji zadania publicznego w zakresie: więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.3.2012

2013-01-16 14:36:41 Aktualności

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego więcej»

ZAPROSZENIE ZITŚ.7021. 22 .2012

2012-12-28 19:26:31 Aktualności

do złożenia oferty na opracowanie projektu nowych warunków wraz z wnioskiem o ustanowienie strefy ochrony ujęcia wód powierzchniowych w Nowym Korczynie o wartości poniżej 14 000 Euro. więcej»

ZAPROSZENIE ZITŚ.7021. 21 .2012

2012-12-28 19:23:59 Aktualności

do złożenia oferty na dostawę materiałów do produkcji wody i eksploatacji kanalizacji o wartości poniżej 14 000 Euro. więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 60/2012

2012-12-27 10:32:58 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012

2012-12-27 10:20:12 Aktualności

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.2.2012

2012-12-20 12:41:59 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.1.2012 z dnia 20.12.2012r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: więcej»