OBWIESZCZENIE z dnia 13.11.2013r.

2013-11-13 14:26:36 Aktualności

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie ZITŚ.6733.6.2013

2013-11-08 13:47:12 Aktualności

Wójt Gminy w Nowym Korczynie decyzją znak: ZITŚ.6733.6.2013 z dnia 08.11.2013r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie publicznych urządzeń do przesyłania energii elektrycznej dla inwestycji pn: przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, zasilanej ze stacji Łęka III więcej»

Zawiadomoenie ZITŚ.7639.2.10.2011.2013

2013-10-30 15:03:16 Aktualności

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa więcej»

Zaproszenie do złozenie oferty cenowej II

2013-10-10 14:46:45 Aktualności

Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy na 2014 rok dotyczących projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” więcej»

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

2013-10-08 13:47:09 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: Nieruchomość rolna położona w Uciskowie.
więcej»

Zaproszenie do złozenie oferty cenowej

2013-09-10 21:39:46 Aktualności

Wykonanie projektu graficznego, wydruk i dostawa kalendarzy na 2014 rok dotyczących projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego” więcej»

Oferta realizacji zadania publicznego

2013-09-06 23:02:11 Aktualności

Pilotażowy projekt powszechnej nauki plywania w województwie świętokrzyskim dla uczniów szkół podstawowych klas III i IV więcej»

Obwoeszczenie z dnia 23.08.2013r.

2013-08-23 14:06:39 Aktualności

o wszczęciu postępowania oraz możliwości wglądu do akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2013-08-13 08:34:03 Aktualności

Wójt Gminy Nowy Korczyn ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: więcej»

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013

2013-07-16 08:00:45 Aktualności

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. więcej»